o nazvam astm?

+++++ (Autor:  )
Autor:Martin Krau
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Pokojne si polome otzku - o je to astie? Je to t jedinen a mimoriadna astn nhoda? Pln zsah pri tipovan, ktor zaijeme len raz v ivote alebo nikdy!?
Alebo je astie skryt v benom dni, v normlnom pracovnom dni, vtedy, ke sa vlastne ni nedeje?
Mlad prik, ruka v ruke - astie?
Dve starie dmy v kaviarni - astie?
Desatisce fanikov na futbalovom tadine v radostnom vskan nad glom -astie?
Nepozorovan hrajce sa diea - astie?
Hodiny po spenej komplikovanej opercii - astie?
Autohavria s totlnou kodou a pritom vyviaznut bez krabancov na tele - astie? Urite by sa nalo niekoko alch takchto prkladov a samozrejme vetky by vyjadrovali pocity astia. Vinou to vyjadrme slovami - mm astie alebo mal som astie.
Kad z ns by chcel by v ivote terom astia, ale u menej tm pomyselnm vystrelenm pom. Urobi inch astnmi. Takmer zabudnut cesta.
astie vak znamen dva a prijma.
Hlb zmysel astia sa ukrva v stretnut s inmi umi, v otvoren sa voi nim. Ma otvoren ui pre starosti inch, njs si as a niekedy len jednoducho by napordzi, ke ns potrebuj. o ns me robi astnejmi, ne astie, ktor darujeme inm? Takto astie sa vrti stonsobne.
V tomto spova tajomstvo astia: udia, ktor potrebuj ud s najastnejmi umi na svete a udia, ktor miluj, s vnimon udia, lebo tto nemyslia len na svoje vhody. Rozdvaj bez toho, aby sa ptali, o im to prinesie, ak bud ma z toho itok.
A tak by sme mali pochopi aj prikzanie lsky k blnemu, ktor je sn najzretenejie vyjadren v podobenstve o milosrdnom samaritnovi.
Pri stretnut s blnymi, pri podelen sa so starosami aj radosami sa pribliujeme k nebeskmu krovstu.
Cestu, po ktorej chceme kra, si meme vybra, nie vak ud, ktorch na nej stretneme.
A ke vtedy dokeme poveda: je dleit, e TY si sasou mojej cesty, vtedy budeme najastnejmi umi.