Sympózium omšových a liturgických vín

Účastnici sympózia (Autor:  )
Autor:Ján Duda
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

V dňoch 10 a 11. januára 2004 sa v Spišskej Kapitule konalo II. sympózium omšových, liturgických a kóšer vín. Sympózium usporiadalo Kolpingovo dielo na Slovensku a záštitu nad podujatím prevzal Ján Duda, súdny vikár Spišskej diecézy. Pozvanie na toto podujatie prijali viaceré významné osobnosti. Medzi hosťami bol aj bývalý prezident Slovenskej republiky pán Michal Kováč s manželkou. Pri tejto príležitosti sme ho poprosili o dovolenie uverejniť niektoré jeho fotografie na stránkach časopisu Pokoj a dobro. Pán prezident srdečne pozdravuje našich čitateľov a súhlas na uverejnenie niektorej z jeho fotografií v našom časopise s radosťou udelil. Podujatiu v Spišskej Kapitule venovala pozornosť aj Slovenská televízia a Televízia Ta3. O podujatie sa postaral prézes Kolpingovho diela v Spišskej Kapitule katolícky kňaz Pavol Zaťko.

Účastníkov sympózia privítal hlavný prézes Kolpingovho diela na Slovensku. Po ňom krátku prednášku na tému Teológia vína predniesol Ján Duda. Vo svojej prednáške zdôraznil, že Pán Ježiš dal vínu výnimočné vznešené poslanie, keď pri poslednej večeri premenil víno na svoju krv. Ponechal jej však spôsoby vína (chuť, farbu a pod.), ale podľa viery Cirkvi už to nie je víno, ale Ježišova krv. Z Ježišovho poverenia kňazi to konajú počas sv. omše na celom svete. „Vždy, ak berieme do rúk pohár s vínom, treba si uvedomiť jeho vznešené poslanie, ktoré by človek nikdy nemal dehonestovať opilstvom!“, konštatoval na záver prednášateľ. Prednáška bola publikovaná v odbornom časopise Vinič a víno, ktorý vychádza v Bratislave a vydáva ho Združenie someliérov Slovenska.
Po prednáške sa ujal slova someliér Ing. Vladimír Hronský z Bratislavy. Predstavil jednotlivé vzorky vín určené na degustáciu a vysvetlil prítomným spôsob hodnotenia. Pri každej vzorke vína sa hodnotila farba vína, vôňa i chuť a celkový dojem. Za všetko sa jednotlivým vzorkám prideľovali body. Celé podujatie bolo vlastne v jeho réžii.
Tohto roku poslali výrobcovia vín 21 vzoriek (fliaš) omšového, liturgického a kóšer vína. Boli tu vína z Talianska, Českej republiky, Maďarska, Moldavska, Grécka, Izraela a Slovenska. Z bielych vín prvé miesto obsadila značka Muškát moravský, akostné odrodové víno ročník 2002 zo štúrovského vinohradníckeho rajónu Mužla a z červených vín zvíťazila značka Kagor z Moldavska vyrobená klasickou technológiou z hrozna sorty Cabernet Sauvignon výraznej tmavočervenej farby.
Veľmi zaujímavá bola výstava archívnych vín. Niektoré vzorky tam boli dokonca z 50-tych rokov minulého storočia. Pozornosť priťahovali fľaše svojím tvarom, nápismi, ale predovšetkým úctyhodnosťou svojho veku. Tieto vína sa už nekonzumujú, ale sú skôr „svedkami“ vinárskeho umenia v minulých dobách.
Znalcov omšových vín „ohúril“ dar istého rybára zo Štúrova, ktorý pre účastníkov sympózia poslal sumca, ktorý mal dĺžku 164 cm, vážil 18 kg a bol ulovený v jednom z ramien rieky Dunaj. Aj v dunajskej rybárskej oblasti je takýto úlovok vzácnosťou.
Pozoruhodnou súčasťou sympózia bola kultivovaná atmosféra bez akéhokoľvek náznaku zneužitia daru viniča.