Živý ruženec

------------ (Autor:  )
Autor:Kristína Dobranská
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Koncom minulého roka sa uskutočnila reorganizácia spoločenstva Živého ruženca. Reorganizácia bola potrebná, pretože Sv. Otec pri príležitosti vyhlásenia roka 2003 za Rok sv. ruženca pridal k doterajším 15 tajomstvám sv. ruženca ešte päť tajomstiev, a to ruženec svetla. Teraz máme radostný ruženec, ruženec svetla, bolestný a slávnostný ruženec. Také je ich poradie. K 15 členom každej ruže bolo treba pridať ešte 5 členov. Snažili sme sa utvoriť ruže tak, aby členovia každej ruže boli z blízkosti, poprípade z jednej ulice. Na niektorých uliciach je málo členov, tak sme doložili z iných ulíc, kde je viac členov ako 20. Zo 16-tich ruží sme urobili 12 ruží po 20 členov. Sú to:
1.ruža:Eva Mrovčáková, 2.ruža: Agnesa Hamráková, 3.ruža: Magda Marčaleková, 4.ruža: Magda Dulovičová, 5.ruža: Matra Kamenická, 6.ruža: Mária Reinerová, 7.ruža: Kristína Dobranská, 8.ruža: Bernadeta Maliňáková, 9.ruža: Katarína Klučárová, 10.ruža: Augustína Kravecová, 11.ruža: Magda Kuseinová, 12.ruža: Irena Ondasová.
Nebolo ľahké urobiť takúto reorganizáciu. Bolo treba všetko od prvej ruže zmeniť, členov ako aj matky ruží. Ako všade, aj tu bola nespokojnosť členov, prečo boli preložení do inej ruže. Snažili sme sa každému vyhovieť. Veľkú zásluhu na reorganizácii spoločenstva má naša členka Marta Kamenická, začo jej patrí vďaka. Tajomstvá sv. ruženca boli v tlači, dostali sme ich v decembri. Ak sme chceli začať po novom, každá nová matka musela navštíviť všetkých svojich členov, aby vyzbierala staré kartičky sv. ruženca a rozdala nové. Za to všetkým matkám aj touto cestou srdečne ďakujem. A tak sme po novom začali od nového roka 2004. Či sa nám to podarilo dobre zreorganizovať, uvidíme, všetko ukáže čas.
V novom roku vyprosujem našim duchovným otcom, ako aj vám milé členky, veľa zdravia, radostí a veľa Božích milostí. Rozlúčim sa slovami sv. Ambróza: “ Vďaka Ti, Pane Bože náš, za pokojné prežitie minulého roka. Prosím Ťa, pomôž a ochraňuj nás i všetkých našich milých v roku 2004. Bože Stvoriteľ všetkého, čo všetky hviezdy poháňaš, dňu si dal slnka jasného a noc snívaním žehnávaš. Daj údom prácou zgniaveným pokoj a vlej im nových síl, dušiam zmučeným poľahči, smútok bolestný zažeň im.“