Bol som toho svedkom

 (Autor:  )
Autor:Cyril Hamrk
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Veriaci ud Spiskej dieczy 11.novembra slvi sviatok svojho patrna sv. Martina z Tours, biskupa. Zdalo sa, e aj tento de bude preit tak ako po in roky. Slvnostn svt oma zvyajne v tento de tvor podstatn as spomienky na tohto sympatickho patrna naej dieczy. Tak to aj bolo. Ale predsa to nebolo vetko. Udalosti poslednch dn vo vntri cirkvi Spiskej dieczy vytvrali zvltnu atmosfru oakvania. Do Spiskej Kapituly sa mal vrti biskup. Je u mtvy, no zd sa, e jeho ivot bude hovori a myslm, e u prehovoril aj po fyzickej smrti, nech to s jeho procesom dopadne akokovek. Spisk Kapitula prijala na ven odpoinok svojho biskupa Mons. Jna Vojtaka. Takto sa stala z tradinej slvnosti historick udalos.
Piatok 8. 11. 2003 bol dom, kedy sa po 53 rokoch od svojho odvleenia vrtil zosnul biskup do centra svojej dieczy. Nieo po pol jednej poobede sa na Kapitule rozozvuali vetky zvony. Vtali svojho biskupa, ktormu pred rokmi zvolvali Bo ud na slvenie ome. Zvony a ticho. Iba tie zvony. Je to paradox, ale niekedy je lepie, ke udia nechaj za seba hovori zvony. Zneli vemi dstojne a vyjadrili vetko potrebn. Zstup bohoslovcov, predstavench, rehonch sestier a hstky veriacich sa zhromadil pred budovou seminra. Ich tel vytvrali koridor, ktorm mali prejs biskupove pozostatky. Neviem, o sa prehalo mysou tch, ktor mali to astie a es zastni sa tejto udalosti. D sa len poveda, e vetkch postupne napala aksi bze. akanie, mylienky, modlitby a zvedavos preruilo prichdzajce tmav auto. Sedeli v om dvaja udia. Som si ist, e samotn ofr na tieto kilometre precestovan s biskupom Vojtakom nikdy nezabudne. Z auta vystpil postultor Jn Duda, ktorho tvr prezrdzala vek sstredenos, bze a opatrnos. Otvoril zadn dvere auta a vtedy sa pohady vetkch okolostojacich stretli v jedom bode. Uren diakoni vyali mal dreven rakvu z auta. A na organizan pokyny pri aute vade naokolo vldlo posvtn ticho. Pozostatky biskupa prechdzali cez koridor veriacich a za nm sa vytvral zstup, ktor putoval za rakvou do Katedrly. Biskup op vedie veriacich. Zosnul biskup, bolo to zvltne. A kde? Tam, kam ho vdy viedol, k Bohu. Pred oltrom Sedembolestnej Panny Mrie v Zposkho kaplnke je u pripraven miesto kamenn sarkofg na uloenie rakvy. Ale ete nie je ten sprvny as. Sarkofg pozostatky biskupa Vojtaka prijal a 11.11. pri slvnostnej odpustovej sv. omi. Veda malej rakvy svietil symbol zmtvychvstalho Krista - pakl. Zhodou okolnost naavo od tohto oltra je bohostnok katedrly. elo rakvy s pozostatkami bolo nasmerovan priamo na. Odpovajci biskup a v jeho pozad iv Boh. eby biskup op prehovoril? Tento obraz privodil mylienku, e cesta pre ns vetkch je jasn a priama. Aj dvod, preo sa toto vetko udialo, je jasn, netreba inch vysvetlen!
Po vstupe vetkch do katedrly a po chvli osobnej modlitby sa ujal slova otec biskup Seka. Desiatok svtho ruenca a znma modlitba za blahoreenie Boieho sluhu spojila mylienky a pocity ns vetkch do prevania neznmeho. Po skonen poslednho amen sa pozostatky op v tichu preniesli do pripravenej miestnosti v katedrle, kde akali na de sviatku sv. Martina. A tak odpovajci biskup ostal v katedrle tyri dni. Keby tie tyri dni boli za jeho pozemskho ivota, bol by za ne vemi van. Historick chva, tak jednoduch, tak veavravn, tak tich, tak pokojn a skromn. Bol som jej svedkom a vydvam svedectvo.