Editorial

Milí čitatelia!

Autor:Monika Hodnická
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Milí čitatelia! Zvyčajne to býva takto: ak sochár dokončí svoju sochu, pokúsi sa umiestniť ju na viditeľné miesto, aby sa na jeho diele mohli pokochať milovníci umenia. Spisovateľ svoju vydarenú knihu po vydaní ponúkne širokej čitateľskej obci. Komponista predvedie svoje majstrovstvo pred publikom.
Podeliť sa s výsledkom, plodom snaženia, úsilia a tvorivej práce potrebuje každý, pretože podvedome očakáva obdiv, pochvalu, uznanie za námahu, ktorá sa oprávnene za dielom skrýva.
Sme na konci kalendárneho roka. Aj on priniesol svoj výsledok. Mohli by sme jeho plody s hrdosťou ponúknuť ako sochár na zviditeľnené miesto, aby sa mohli ľudia potešiť, koľko dobra, prejavov lásky a ľudskosti sme počas neho preukázali? Môžeme jeho obsah ponúknuť ako spisovateľ svoju knihu čitateľom, aby mohli ľudia z nášho života čítať prežívanie múdrosti či múdre žitie? Alebo snáď ako u komponistu: môže publikum vidieť pomalé, ale isté premeny nášho srdca na srdce milujúce a radostné?
Bilancujeme. A ktovie, či v tom virvare na to zostane čas.
Všetci sme takými malými umelcami. Tvoríme. Spriadame nitku po nitke – deň za dňom a vytvárame dielko zvané život. Jedinečné, neopakovateľné, absolútne originálne. Bez repríz.
Milí čitatelia!
Využime pokojnú atmosféru vianočného ticha aj na malú rekapituláciu. Chváľme Boha za mnohé milosti, ktorými nás tento rok obdaril. A ďakujme, že nás neopustil. No zároveň sa pravdivo pozrime do svojho srdca a úprimne si odpovedzme – aké životné dielko roku 2003 sme za sebou zanechali? Potešujúce by bolo zistenie, že sme sa stali o rok lepšími.
Pokojné a požehnané sviatky vyprosuje.