Naše putovania

Autor: Monika Hodnická   |   Pridané: 2007-07-11 15:27:00   |   Počet zobrazení: 14803
Začiatok prázdnin už neodmysliteľne patrí odpustovej slávnosti na Mariánskej hore v Levoči. Púť do baziliky, ktorá je zasvä­te­ná sviatku Navštívenia Panny Márie, má svoju výnimočnosť a atmosféru. Tak, ako každá púť. Ľudia putujú so svojimi úmy ... Čítaj ďalej

Milí čitatelia!

editoriál

Autor: Monika Hodnická   |   Pridané: 2007-07-11 15:29:04   |   Počet zobrazení: 8049
Snáď najintenzívnej­šie vnímajú rýchlosť plynutia času rodičia, keď im pred očami vyrastajú deti. Mnohokrát z ich úst počuť – veď len teraz sme si to dieťatko priviezli z pôrodnice a už v septembri nastúpi do prvej triedy...Akosi tak podobne sa ... Čítaj ďalej

Zdravotné nástrahy leta

Zdravotnícke okienko

Autor: MUDr. Jana Virčíková   |   Pridané: 2007-07-11 15:31:03   |   Počet zobrazení: 8853
Blíži sa leto - čas dovoleniek - najobľúbenejšie obdobie roka, keď si potrebujeme aspoň na chvíľu oddýchnuť od svojich povinností a načerpať nové sily. Nato, aby sme si dobre oddýchli, potrebujeme prerušiť naše pracovné a životné stereotypy aspo ... Čítaj ďalej

Ordálie, božie súdy, jednoducho inkvizícia

Autor: Ján Duda   |   Pridané: 2007-07-11 15:33:42   |   Počet zobrazení: 9017
K napísaniu tohto článku ma motivoval článok tohtoročnej maturantky a našej organistky Lucie Dutkovej, ktorá vedie mládežnícku rubriku nášho časopisu. Článok bol publikovaný v predchádzajúcom čísle tohto časopisu a jeden z opýtaných v ankete sa vyjadril aj o ... Čítaj ďalej

Sme si ozaj bližšie?!

Mediálna komunikácia

Autor: Veronika Cvengrošová   |   Pridané: 2007-07-11 15:35:26   |   Počet zobrazení: 6749
Dnešný svet ovládla technika. Robí za nás všetko, o čom ľudia v minulosti nedo­ká­za­li ani len snívať. Bez vymožeností moderného sveta si ži­vot nevie predstaviť nejeden z nás. Prvotným dôvodom, prečo vznikli rádiá, televízory či po­čítače bolo uľahčenie ži ... Čítaj ďalej

Postrehy z púte

Autor: Monika Hamráková   |   Pridané: 2007-07-11 15:38:17   |   Počet zobrazení: 6773
Božie milosrdenstvo - ponúka sa každému z nás odnepamäti. Našu pozornosť naň upriamil Sv.Otec Ján Pavol II. na základe svedectiev sv. sestry Faustíny Kowalskej. A tak ako si on získal srdcia veriacich na celom svete, tak aj úcta k Božiemu milosrdenstvu získ ... Čítaj ďalej

Návšteva Svätej Zeme

Autor: Marta Kamenická   |   Pridané: 2007-07-11 15:41:41   |   Počet zobrazení: 10421
Už dlhší čas som sa zamýšľala nad tým, čo pre mňa znamená Svätá Zem. Zem – krajina ako každá iná. Zem úrodná, neúrodná. Akosi som sa upriamila na slovo Zem. A pritom som zabudla na slovo Svätá a že v tejto krajine vznikli biblické dejiny Starého a Nového zák ... Čítaj ďalej

To čo máš v hlave a v srdci, to ti nikto nevezme

Autor: Monika Hodnická   |   Pridané: 2007-07-11 15:45:03   |   Počet zobrazení: 9584
„Cítim sa z troch štvrtín ako Švédka, zvyšok Slovenka. Myslím to úprimne. Je to tým, že sme tu boli v Markušovciach s Pálom takmer každý rok. Len čo sme zašli za hranice, z Pála sa stával úplne iný človek - veselý, vtipný, rozžiarený. Miloval Slovensko, mil ... Čítaj ďalej

ZASTAVENIA JUBILANTA

Autor: redakcia    |   Pridané: 2007-07-11 15:48:02   |   Počet zobrazení: 7415
14. júna 2007 sa pán farár Ján Duda dožil 20. výročia svojej kňazskej vysviacky. Pri tejto príležitosti mu blahoželáme a pokúsili sme sa našim čitateľom predstaviť jeho životné zástavky od narodenia po súčasnosť. • ... Čítaj ďalej

Prvoprijímajúce deti 2007

Autor: Ján Duda   |   Pridané: 2007-07-11 15:49:22   |   Počet zobrazení: 8029
V Markušovciach tohto roku pristúpilo k prvému sv. prijímaniu 39 detí, v Tepličke 5 detí a v Lieskovanoch 5 detí. Z Markušoviec sú to: Ján Bondira, Valentín Dzura, Radka Gbúrová, Tomáš Grečko, Lucia Kuláková, Kamilka Lazorová, Michaela Mazurová, Martin Melikant, Mi ... Čítaj ďalej

Odpustová slávnosť sv. Jána Nepomuckého

Autor: Ján Duda   |   Pridané: 2007-07-11 15:49:57   |   Počet zobrazení: 8281
16. mája sa uskutočnila odpustová slávnosť sv. Jána Nepomuckého, ktorému je zasvätená kaplnka na brehu Hornádu v Čepanovciach. Vo farskom kostole sv. omšu slúžil pán farár Ján Duda. ... Čítaj ďalej