Starať sa aj o tretí pilier

Autor: Monika Hodnická   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00   |   Počet zobrazení: 9059
Hoci už prešlo niekoľko týždňov od tragického leteckého nešťastia, ešte stále sa stretávame so situáciami, ktoré túto uda­losť pripomínajú. A je to správne, keď si to pripomíname. Nielen preto, že niektorí z tragicky zosnulých boli z nášho blízkeho okolia, boli naš ... Čítaj ďalej

Milí čitatelia!

Editoriál

Autor: Monika Hodnická   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00   |   Počet zobrazení: 6427
Týmto chcem pripomenúť, koľké dobrá máme aj my v našej farnosti. Zvykli sme si na ne veľmi rýchlo, až tak, že to považujeme za samozrejmosť. Mám na mysli všetky tie služby, ktorými sa veriaci obetujú pre dobro farnosti. Prežívať svätú omšu za sprievodu hudobného n ... Čítaj ďalej

zdravotnícke okienko

Autor: MUDr. Jana Virčíková   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00   |   Počet zobrazení: 7532
Vážení čitatelia, prichádza pôstne obdobie. Na sklonku zimy sa viac ako zvyčajne venujeme svojej duši. Stvoriteľ nám dáva „návod“, „systém“, „spôsob“, „plán“, ako si môžeme obnoviť svoje duchovné, duševné a telesné sily. Výsledkom tohto úsilia má byť hramon ... Čítaj ďalej

Noví kardináli

Autor: Ján Duda   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00   |   Počet zobrazení: 6752
Svätý Otec Benedikt XVI. zvolal na 24. marca 2006 do Vatikánu Konzistórium (t.j. plenárne zasadanie) kardinálov svätej Rímskej cirkvi a počas neho vymenuje nových pätnástich kardinálov po prvý raz od začiatku svojho pontifikátu. Aj tu sa Benedikt XVI. prejavi ... Čítaj ďalej

Ako je to so sviatkami?

Autor: Ján Duda   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00   |   Počet zobrazení: 9698
Zdá sa, že niektorým veriacim chýbajú dostatočné znalosti týkajúce sa sviatkov alebo žijú ešte v dobe minulej. Nie je to však nič zlé. Aj na to máme Pokoj a dobro, aby sme o týchto veciach poskytli tie správne informácie. Neprikázané a prikázané ... Čítaj ďalej

Boží sluha biskup Ján Vojtaššák

Pri príležitosti 85. výročia jeho biskupskej vysviacky

Autor: Ján Duda   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00   |   Počet zobrazení: 7338
V ten pamätný a významný deň 13. februára 1921 boli na biskupov v Nitre konsekrovaní traja: Karol Kmeťko pre Nitriansku diecézu, Marián Blaha pre Banskobystrickú diecézu a Ján Vojtaššák pre Spišskú diecézu. Hlavným konsekrátorom bol vtedajší pápežský nuncius v ... Čítaj ďalej

Povedané srdcom

Autor: Jozef Súkeník   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00   |   Počet zobrazení: 9145
Spev je jednou z najstarších foriem prejavu ľudského intelektu. Je prejavom živosti ľudského ducha a jeho duševnej aktivity i duchovnosti ako takej. Od najstarších čias je súčasťou vonkajšieho vyjadrenia toho, čo sa skrýva vo vnútri človeka, no ústa to nevedia v ... Čítaj ďalej

Zvíťazila už po druhýkrát

Autor: redakcia    |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00   |   Počet zobrazení: 7098
Už 13. ročník celoslovenského kola ekumenickej recitačnej súťaže ... a Slovo bolo u Boha sa uskutočnil 11. februára 2006 v Ružomberku. Prehliadka umeleckého prednesu kresťanskej poézie a prózy sa konala pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska, ... Čítaj ďalej

Drahá diskotéka

Autor: Dominik Baco   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00   |   Počet zobrazení: 7631
Elán raz naspieval pesničku s názvom Stužková. Táto pieseň, ktorej text napísal Boris Filan, však zďaleka obchádza to, prečo ešte vôbec pristúpiť na čosi také ako stužkovú slávnosť v jej tradičnej podobe a skôr rozpráva len o akejsi diskotéke v oblekoch... Čítaj ďalej

S rozbúreným srdcom

Autor: Lucia Dutková   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00   |   Počet zobrazení: 8584
Potrebujeme my ľudia pôst? My, ktorí všetko vieme? My, ktorí si povieme, že už aj tak dosť trpíme? My, ktorí si myslíme, že vieme všetko a pritom nevieme nič? Potrebujeme teda pôst? Každý z nás, aj perfektní ľudia ... Čítaj ďalej

Poďakovanie

Autor: redakcia    |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00   |   Počet zobrazení: 7607
Aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o to, aby sme prežili vianočné sviatky ako veriaci. V prvom rade vďaka patrí nášmu pánu farárovi a pánu kaplánovi za sväté omše a božie slovo, z ktorého čerpáme silu do ďalšieho života, obetavej pani ko ... Čítaj ďalej