Kresťanské spoločenstvo mladých

Autor: Martina Mrovčáková   |   Pridané: 2014-10-13 11:13:56   |   Počet zobrazení: 11371
„ Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné. Predávali pozemky a majetky a rozdeľovali ich všetkým, podľa toho, ako kto potreboval. Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. Chválili ... Čítaj ďalej

Vianoce

Nádej ľudstva

Autor: Mária Krotká-Košalová   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00   |   Počet zobrazení: 12430
Priznám sa vám, že sa mi len veľmi ťažko darí „preladiť sa“ z bežného pracovného tempa na vianočnú atmosféru. Niežeby som sa na Vianoce netešila, práve naopak. Už sa nemôžem dočkať vzácneho pokoja a pohody. Patrím k tej skupine ľudí, ktorá s nákupmi vianočných da ... Čítaj ďalej

Kde bolo, tam bolo...

Autor: Monika Hodnická   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00   |   Počet zobrazení: 8424
... za siedmimi horami, za siedmimi dolami... Takto poväčšine začínajú slovenské rozprávky. Zvlášť teraz, vo vianočnom období, sa deti isto pustia do ich čítania. Deťom netreba pred čítaním vysvetľovať, kto je v tej či onej rozprávke kladný a kto záporný hrdina. ... Čítaj ďalej

Mikuláš

Autor: Cyril Hamrák   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00   |   Počet zobrazení: 9524
Tak sme ho prežili. Deň, ktorý nás dokáže vytrhnúť z bežných starostí, ale pritom nám jeho príprava nezaberie veľa času. Taký milý „minisviatok“ – deň sv. Mikuláša. Učitelia s mäkkým srdcom sa podvolili prosíkaniu svojich miláčikov a dokonca aj na strednej škole sa ... Čítaj ďalej

BLAHOSLAVENÍ CHUDOBNÍ V DUCHU (Mt 5,3)

Výklady Písma svätého

Autor: Ján Duda   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00   |   Počet zobrazení: 11242
„Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo...“ (Mt 5,1-3) Blahoslavení Kto sú títo „blahoslavení“, o ktorých Pán ... Čítaj ďalej

Dôležitosť kňazskej služby vo farnosti

Autor: Ján Duda   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00   |   Počet zobrazení: 7503
23. novembra 2001 sa konalo plenárne zasadanie Kongregácie pre klerikov vo Vatikáne. Pri tejto príležitosti Svätý Otec Ján Pavol II. povedal významný príhovor o nezastupiteľnosti kňazskej služby v Cirkvi a zvlášť vo farnosti. V úvode svojho príhovoru pozdravil k ... Čítaj ďalej

Liturgia a Božie slovo

Autor: Cyril Hamrák   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00   |   Počet zobrazení: 10713
Ako je nám známe, svätá omša má dve časti: bohoslužbu slova a bohoslužbu eucharistie (obety). Po úvodných obradoch, o ktorých som sa zmienil v minulom čísle, sa mení scéna. Pozornosť je upriamená k Božiemu slovu. Skôr než sa dostaneme k jednotlivým častiam bohosluž ... Čítaj ďalej

Nepochopiteľnosť tajomstva Vtelenia...

Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatôni

Autor: Jozef Spišák   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00   |   Počet zobrazení: 13746
Práve vianočný čas je časom, kedy sa človek akosi viac a hlbšie zamýšľa nad rôznymi otázkami: o tajomstve života, alebo o existencii ľudstva, otázkami nad sebou, ale aj otázkami, ako je tajomstvo vtelenia Boha. Keď počujeme, že ide o tajomstvo, prebúdza to v člov ... Čítaj ďalej

ORGAN V TEPLIČKE A ŠTYRIA MUŠKETIERI

Rozhovor s organárom Petrom Franzenom

Autor: Ján Duda   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00   |   Počet zobrazení: 9810
V predvianočnom období sa v kostole v Tepličke usídlili štyria „mušketieri“: Peter Franzen (42 r.), Radomír Mašlár (30 r.), Gabriel Bries (29 r.) a Ing. Slavomír Števček (28 r.). Nazývali sme ich jednoducho organári, lebo robili generálnu opravu organu vo filiálnom ... Čítaj ďalej

VIANOCE MÔJHO DETSTVA

Permanentné Vianoce

Autor: Vladimír Pavlík   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00   |   Počet zobrazení: 9700
Vianoce sú sviatkami radosti dieťaťa. Sú najkrajšími sviatkami roka. Vianočný čas to je aj hviezdnatá obloha, srieň, biely sneh, najdlhšie noci, najkrajšie dni, vôňa ihličia, vanilky a teplo domova. Ale podstata Vianoc je v duchovnej sfére. Vianoce sú dotyky s p ... Čítaj ďalej

Zázračný čas ?

Autor: Lucia Hudáková   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00   |   Počet zobrazení: 9706
Obetujte chvíľočku zo svojho času a postavte sa napríklad v centre väčšieho mesta na miesto, odkiaľ budete mať dobrý výhľad a len tak nebadane pozorujte ľudí okolo seba. Vaše pozorovanie skončí výbuchom smiechu, alebo v tom horšom prípade pokazením nálady. Realita ... Čítaj ďalej