Boží dar – dieťa, Dieťa – Boží dar

Autor: Róbert Neupauer   |   Pridané: 2010-02-01 11:11:31   |   Počet zobrazení: 9353
Pred nami sú najkrajšie sviatky roka. Sviatky, počas ktorých sa každý z nás usiluje byť vnímavejší, milší, štedrejší voči svojim blížnym. Sú to sviatky lásky, pokoja, radosti... Radosť. Zastavme sa pri tomto slovíčku. Keď Boh prichádza na túto Zem, anjeli v nebi ho ... Čítaj ďalej

Modlitba naša každodenná

Autor: Ondrej Švančara   |   Pridané: 2014-10-13 10:20:12   |   Počet zobrazení: 8200
Od nepamäti potrebovalo ľudstvo vyjadriť svoju túžbu po Bohu a nadviazať nejaký kontakt s Bohom. Stalo sa tak prostredníctvom modlitby. Človek vysielal k Bohu svoje túžby, trápenie, žiale, ale aj modlitby na oslavu Boha. Už v Starom Zákone poznáme takéto modlitby, ... Čítaj ďalej

December 2009

Autor: redakcia    |   Pridané: 2010-02-01 11:35:25   |   Počet zobrazení: 7994

Vianoce sú o deťoch

Autor: Adriana Lazorová   |   Pridané: 2014-10-13 10:21:49   |   Počet zobrazení: 7811
Iste mi dáte za pravdu, že i v každom dospelom sa počas Vianoc ozve duch dieťaťa. Tešíme sa, máme zimomriavky na chrbte, napĺňa nás nostalgia, užívame si plným priehrštím radosti, ktoré nám tieto sviatky ponúkajú. Snažíme sa, aby sme tento čas využili čo najpríjemn ... Čítaj ďalej

Spájajme svet láskou, ktorá vydrží, spájajme svet láskou, ktorá nás spasí....

Autor: Lýdia Bušovská   |   Pridané: 2014-10-13 10:21:17   |   Počet zobrazení: 7605
Už sa to hrnie. Darčeky, koláče , ozdoby, stromčeky, všetky tieto veci vyvolávajú na detských tvárach úsmevy. Na tých starších aj maličké vrásky kvôli prípravám, ale Vianoce si tak či tak robia cestičku a prinášajú svoju typickú atmosféru. V televízii sa často vysi ... Čítaj ďalej

Formy náhradnej starostlivosti o deti

Autor: Peter Lazor   |   Pridané: 2010-02-01 11:25:52   |   Počet zobrazení: 7134
Rodina  patrí medzi najuznávanejšie hodnoty  spoločnosti. Medzi nami žijú však deti, ktoré nemôžu vyrastať vo vlastných a ani v náhradných rodinách. Ich rodinu nahrádza detský domov. O mnohé z nich sa ich najbližší nestarali a zanedbávali ich, niektoré zažili dokon ... Čítaj ďalej

DIEŤA AKO DAR

zdravotnícke okienko

Autor: MUDr. Jana Virčíková   |   Pridané: 2010-02-01 11:13:35   |   Počet zobrazení: 7103
Dieťa prichádza ako DAR v pôrodnici. Svoj prvý deň života trávi na novorodeneckom oddelení. Nie je nič krajšie, ako stretnúť matku či  oboch rodičov hrdo si odnášajúcich domov dar svojej lásky. Tejto šťastnej chvíli však predchádza chvíľa najťažšia, ale očakávaná – ... Čítaj ďalej

Poďakovanie

Autor: Kristína Dobranská   |   Pridané: 2010-02-01 11:22:43   |   Počet zobrazení: 6792
Ako ten čas letí. Akoby to bolo len včera, keď ma v októbri 1998 vtedajší pán farár Duda poveril byť predsedníčkou vtedajšieho Spoločenstva svätého ruženca. Odvtedy uplynulo už 11 rokov. Myslím si, že to boli plodné roky v tejto funkcii. V roku 2007 vydalo Dominiká ... Čítaj ďalej

ANGLIKÁNI V KATOLÍCKEJ CIRKVI

Autor: Ján Duda   |   Pridané: 2010-02-01 11:18:22   |   Počet zobrazení: 6748
Dôvody vstupu anglikánskych spoločenstiev do Katolíckej cirkviKráľ Henrich VIII., ktorý vládol v Anglicku v 16. storočí, prinútil pod hrozbou straty života katolíkov, biskupov nevynímajúc, zavrhnúť poslušnosť a podriadenosť rímskemu biskupovi (pápežovi) a sám sa vy ... Čítaj ďalej

Farský informátor December 2009

Autor: redakcia    |   Pridané: 2010-02-01 11:30:13   |   Počet zobrazení: 6602
Požehnanie obrazu na Tepličke  Dňa 6.9.2009 bol na Tepličke požehnaný nový obraz Božieho Milosrdenstva, ktorý kostolu venoval Bohu známy darca. Nech ho Milosrdný Spasiteľ zahrnie svojím požehnaním!OpravyKoncom septembra opravil pán Jozef Grečko stenu v spoločenskej ... Čítaj ďalej

Milí čitatelia!

Editoriál

Autor: Monika Hodnická   |   Pridané: 2014-10-13 10:19:37   |   Počet zobrazení: 6438
Vianočné číslo časopisu sme venovali téme - dieťa ako Boží dar. Považujeme to za veľmi dobrú voľbu nielen vo vianočnom období, keď stredobodom sviatkov je Boží Syn – ako narodené dieťa, ale aj preto, že čoraz viac badať v spoločnosti, ako manželské páry uprednostňu ... Čítaj ďalej