Každodenné zveľaďovanie srdca

Autor: Mária Krotká-Košalová   |   Pridané: 2007-09-16 22:12:39   |   Počet zobrazení: 13203
Máme tu začiatok septembra,leto je šťastne za nami. Mnohí dobre oddýchnutía do čokoládova opálení začíname nový školskýrok. Plní síl a elánu sa vrháme do ďalšieho obdobia tohto roka. Každý z nás má určite ešte aj teraz v živej pamäti všetko to pekné, čo počas tohto ... Čítaj ďalej

Milí mladí čitatelia

Všetci, ktorí sa mladými cítite!

Autor: Lucia Dutková   |   Pridané: 2007-09-19 10:26:29   |   Počet zobrazení: 9658
My ľudia vieme dobre určovať vzdialenosti, čas, veľkosti ... S presnosťou odmeriame malilinkú bunku, ale aj to, koľko svetelných rokov sú od nás vzdialené hviezdy. Stotinka sekundy niekedy pripraví športovca o vytúženú medailu a hodinové meškanie rýchlika dokáže zb ... Čítaj ďalej

Tridentská svätá omša

Autor: Ján Duda   |   Pridané: 2007-09-19 10:24:08   |   Počet zobrazení: 9523
V nedeľu a niektorí chodíme aj vo všedný deň na svätú omšu. Obrady sv. omše sú nám už dôverne známe natoľko, že ich vieme skoro naspamäť. Najmladšia generáciamožno už ani nevie, že obrady tejto sv. omše zaviedol Svätý Otec Pavol VI. Apoštolskou konštitúciou Missale ... Čítaj ďalej

Aj v Markušovciach zažiarili LÚČE

Ak rodičia odhadzujú Boha, odhodia Ho aj ich deti

Autor: Monika Hodnická   |   Pridané: 2007-09-19 10:25:25   |   Počet zobrazení: 9436
Ak rodičia odhadzujú Boha, odhodia Ho aj ich detiDeviateho októbra oslávi štyridsiatku.Jeho prvou kaplánkou bola naša farnosť,ktorú si obľúbil.Po nej odišiel slúžiť Bohu a ľuďom do Českej republiky.Tak to cítil, tak to chcel.Anton Kasan Ako vnímate farnosť Markušo ... Čítaj ďalej

Duchovné slovo

Autor: Radomír Bodziony   |   Pridané: 2007-09-19 10:25:52   |   Počet zobrazení: 9218
Dodnes v mojej pamäti mám uložený jeden obraz, ktorý visí v izbe mojich rodičov.Je na ňom namaľovaný pekný les, a domček, okolo ktorého tečie potôčik. Ale pozornosť sa upiera na dve deti, v pozadíktorých sa objavuje postava dospeléhoanjela, sprevádza ich a ochraňuj ... Čítaj ďalej

Biskup Ján Vojtaššák

Autor: Ján Duda   |   Pridané: 2007-09-19 10:24:31   |   Počet zobrazení: 9158
Spomeňme si v týchto dňoch na Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Totiž 4. augusta2007 uplynulo 42 rokov od jeho úmrtia a 4 roky od exhumácie jeho telesných ostatkov. Ale predovšetkým preto, že ide o významnú osobnosť Katolíckej cirkvi na Slovensku a denne sa mo ... Čítaj ďalej

Detská mozgová obrna

Zdravotnícke okienko

Autor: MUDr. Jana Virčíková   |   Pridané: 2007-09-19 10:23:32   |   Počet zobrazení: 8496
Ochorenie či skôr trvalé telesné postihnutie sprevádzané rôznym stupňom mentálneho defektu. Ochorenie, ktoré možno nie je tak náročné pre postihnuté dieťa (nezriedka si ho ani neuvedomuje), ako skôr pre jeho najbližších - predovšetkým matku, ale aj otca a súrodenc ... Čítaj ďalej

Informátor 04/2007

Autor: redakcia    |   Pridané: 2007-09-19 10:06:43   |   Počet zobrazení: 8452
Pracovné podujatia• V minulom čísle sme písali o blesku, ktorý udrel do veže markušovského kostola. Preto istý čas nefungovali dva zvony (Urban a Michal), funkčným ostal iba zvon Ján Vojtaššák. Zvony boli opravené 4. augusta tohto roku a opäť ich zvuk môžeme ... Čítaj ďalej

Spievame o nádeji všetkým

Autor: redakcia    |   Pridané: 2007-09-19 10:28:00   |   Počet zobrazení: 7955
Spievame o nádeji všetkým, ktorí majú srdcia otvorené, tiež i vám. Takto nám ukončili teplý júlový deň členovia skupiny Paprsky, ktorí svojím spevom, slovom i inštrumentálnouhrou presiahli naše očakávania a zanechali v nás príjemný pocit, ktorý pri slove “paprsky” ... Čítaj ďalej

Nemáme si už čo povedať

editoriál

Autor: Monika Hodnická   |   Pridané: 2007-09-19 10:21:59   |   Počet zobrazení: 7818
„Nemáme si už čo povedať“, skonštatujúmanželia po niekoľkoročnomspolužití. „Sused sa so mnou nerozpráva“, sťažuje sa známa. „Ten náš pubertiak vôbec nepočúva, čo mu hovoríme a tobôž nie sa s nami zhovárať“, ponosujú sa rodičia tínedžerov.„Obojstrané vzťahy ochladli ... Čítaj ďalej

Vážená redakcia!

Autor: redakcia    |   Pridané: 2007-09-19 10:26:53   |   Počet zobrazení: 7029
Napriek tomu, že nie som trvalý obyvateľ Lieskovian, dostáva sa mi do rúk váš časopis. Čítam ho od slova do slova. Veľmi oceňujem jeho redaktorskú i grafickú úpravu. Nachádzam v každom čísle veľmi zaujímavé príspevky zo života vo farnosti. Zvlášť ma zaujímajú prísp ... Čítaj ďalej