Symbolika čísel vo Svätom písme

Prednáška sa konala 24.10.2004 v markušovskom kostole

Autor: Monika Hodnická   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00   |   Počet zobrazení: 19332
V rámci Roka Eucharistie sa začalo v Markušovciach náboženské vzdelávanie pod názvom Biblické dni. Ide o cyklus prednášok z oblasti biblistiky. Prvým prednášateľom bol rodák z Nových Zámkov Doc.Dr. Pavol Farkaš, PhD. , ktorý tohto času pôsobí na univerzite v Nitr ... Čítaj ďalej

A je tu advent...

Autor: Mária Krotká-Košalová   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00   |   Počet zobrazení: 11569
Ani sme sa nenazdali a opäť tu máme začiatok decembra a s ním predvianočné obdobie, obdobie adventu. V dnešnej uponáhľanej dobe ho málokto prežije v pokoji a v rodinnej pohode tak, ako by to malo byť. Na nás dospelých v práci, ale aj na tých najmenších v škole sú k ... Čítaj ďalej

Adventný čas

Autor: Rastislav Lazor   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00   |   Počet zobrazení: 10502
Advent je požehnaný čas, keď rokov rokúce Mesiáša čakanie, dokoná na Hlas volajúceho na púšti chodníkov rovnanie a ľudu blúdiacemu vo tmách uzrúc plnosť Svetla dovolí „Marana tha“ /„Pane , príď „/ –zvolanie, keď tvoj služobník už pripravený je. ... Čítaj ďalej

Informátor PaD 5/2004

Autor: redakcia    |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00   |   Počet zobrazení: 9187
Návštevy V stredu 7.9. navštívil Markušovce predseda Pápežskej rady pre legislatívne texty kardinál Julián Herránz Casado z Ríma. Navštívil Dardanely, kaštieľ a kostol. V kostole sa modlil modlitbu Salve Regina (Zdravas Kráľovná) za markušovských veriacich. Pýta ... Čítaj ďalej

Rok Eucharistie

Prameň a vrchol prežívania viery, nádeje a lásky

Autor: Radomír Bodziony   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00   |   Počet zobrazení: 8428
Eucharistia je stredobodom nášho kresťanského života. Je prameňom i vrcholom prežívania viery, nádeje a lásky. Tieto slová môžeme čítať v brožúrke Rok Eucharistie v kresťanskej rodine, ktorú zostavil PaedDr. ThDr. Pavol Janáč, PhD., pri príležitosti slávnostného ot ... Čítaj ďalej

DISKOTÉKA A JA

Autor: Lucia Dutková   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00   |   Počet zobrazení: 8284
V poslednom čísle časopisu PaD bola navrhnutá téma DISKOTÉKA A JA. Na ,,disko“ sa dnes pozrieme z dvoch pohľadov. Možete porovnať diskotéku pred päťdesiatimi rokmi a diskotéku súčasnosti. Otázky som položila 64-ročnému pánovi a 18- ročnej Márii. Otázky mali ro ... Čítaj ďalej

Archanjel Michal

Autor: Miroslava Janíčková   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00   |   Počet zobrazení: 8253
V jednu chladnú noc, keď zlo malo svoju moc, hlasno odbíjal zvon a každý sa bál vyjsť von. Keď stíchol všetok zhon, do ulíc vstúpil on. V bielom rúchu odetý, siahajúcom až po päty. Kráčal bahnom ľudských lží a snáď mu záleží na tom, čo bude ... Čítaj ďalej

Prinášať Krista z kostola do domácností

Autor: Peter Galčík   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00   |   Počet zobrazení: 8077
„Na púšti pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte na pustatine chodníky nášmu Bohu“ (Iz 40,36). Začína sa nám adventné obdobie. Obdobie, kedy prežívame očakávanie Spasiteľa. Príchodom Ježiša na tento svet sa zlo z ľudstva nevytratilo. Boh vo svojej dobrote umožňuje čl ... Čítaj ďalej

Zo života ružencového spoločenstva

Autor: Kristína Dobranská   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00   |   Počet zobrazení: 8022
Aj tohtoročný október bol už tradične ružencovým mesiacom. Tentokrát sa v ňom ukončil Rok posvätného ruženca, ktorý minulého roku vyhlásil Svätý Otec a ktorý nám priniesol päť nových tajomstiev z Ježišovho života. Končí sa jeden rok s veľkým „R“ a začína sa iný. Ko ... Čítaj ďalej

Milí mladí priatelia !

Autor: Lucia Dutková   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00   |   Počet zobrazení: 7843
Znovu sedím pri počítači a píšem. Pripadám si tak trochu ako Pavol, keď písal list Efezanom alebo Galaťanom. Hoci on mal iste iné problémy... A to písanie zvládol aj bez pomoci počítača či internetu. Ja sa vám dnes chcem prihovoriť témou, ktorú Pavol asi nepozn ... Čítaj ďalej

Milí čitatelia!

EDITORIÁL

Autor: Monika Hodnická   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00   |   Počet zobrazení: 7280
Najčastejšie sa obdobie adventu definuje ako obdobie očakávania. Keď som si v Krátkom slovníku slovenského jazyka nalistovala pojem očakávať, tak jedným z vysvetlení tohto slova bolo „byť prichystaný“. Oslovilo ma to. Byť prichystaný počas adventu pre mňa znamen ... Čítaj ďalej