Rozprávka a či realita?

Autor: Mária Krotká-Košalová   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00   |   Počet zobrazení: 7995
Všetci isto poznáte rozprávku o dvoch ženičkách pri studni. Popri tom, ako ťahali vodu, rozprávali sa ako inak aj o svojich deťoch. Jedna sa chválila, aké má šikovné a nadané deti a tá druhá ju trpezlivo a tichúčko počúvala. Keď však nastal čas ísť s plnými vedrami ... Čítaj ďalej

NAPRIEK SMRTI SME POSLAMI ŽIVOTA

Autor: Ján Duda   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00   |   Počet zobrazení: 7799
13. mája 2004 uplynie 23 rokov od atentátu na Svätého Otca Jána Pavla II. na svätopeterskom námestí vo Vatikáne počas generálnej audiencie. Atentátnik vystrelil na pápeža z bezprostrednej blízkosti. Tri rany z pištole Jána II. zasiahli, jedna dokonca bola smrteľná ... Čítaj ďalej

Tajomstvo Eucharistie

Autor: Cyril Hamrák   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00   |   Počet zobrazení: 7563
„Bože, milostivo prijmi túto obetu, ktorú ti predkladáme my, tvoji služobníci i celá tvoja rodina na pamiatku dňa, keď náš Pán Ježiš Kristus svojich učeníkov poveril slávením sviatostných tajomstiev svojho tela a krvi.“ (Modlitba nad obetnými darmi na Zelený štvrt ... Čítaj ďalej

TROJITÁ CESTA POKORY

Autor: Ján Duda   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00   |   Počet zobrazení: 7056
Dielo sv. Bonaventúru, verného nasledovníka sv. Františka Assiského, obsahuje aj výrazné prvky stredovekej františkánskej mystiky. Ján Fidanza sa narodil v roku 1217 na území súčasného Talianska. V roku 1234 vstúpil do Rehole menších bratov a prijal rehoľné meno Bo ... Čítaj ďalej

Kríž

Autor: Tatiana Koššová   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00   |   Počet zobrazení: 6908
To drevo, čo pod ním klesáš, to drevo, ktorým hriechy z(a) nás snímaš. My smejeme sa, bo nechápeme, že tvoje telo ranami zasypané bez ľútosti na kríž pribíjame. Kríž, to drevo z lásky nesené. Kríž, to drevo telom ozdobené. Ty podstúpil si hroznú potu ... Čítaj ďalej

Báseň

Autor: redakcia    |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00   |   Počet zobrazení: 6780
Od zajtra budem smutný, až od zajtra. Ale dnes budem spokojný. Prečo mám byť smutný? Prečo? Preto, že fúka nepriaznivý vietor? Prečo by som mal dnes bedákať nad zajtrajškom? Možno zajtra bude pekne, možno bude jasno. Možno zajtra bude žiariť slnko. Od zajt ... Čítaj ďalej

Čo nazývam šťastím?

Autor: Martin Krauß   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00   |   Počet zobrazení: 6731
Pokojne si položme otázku - čo je to šťastie? Je to tá jedinečná a mimoriadna šťastná náhoda? Plný zásah pri tipovaní, ktorý zažijeme len raz v živote alebo nikdy!? Alebo je šťastie skryté v bežnom dni, v normálnom pracovnom dni, vtedy, keď sa vlastne nič n ... Čítaj ďalej

A čo je pravda?

Rozprávková víla, ktorá nám večne uniká
(úvaha nad humanistickým posolstvom diela Milana Rúfusa)

Autor: Lenka Holotňáková   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00   |   Počet zobrazení: 6712
Hodnoty v živote človeka. Aké sú? Každý človek uznáva niečo iné. Milan Rúfus sa snažil sprostredkovať svoje hodnoty a svoju pravdu všetkým ľuďom cez literatúru. Snažil sa, aby čitateľa obohatila. Každého svojím spôsobom. Bol citlivý, ťažko znášal osobnú tragédiu v ... Čítaj ďalej

SOBOTŇAJŠIA FOTO-REPORTÁŽ

Autor: Monika Hodnická   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00   |   Počet zobrazení: 6663
Redaktori našej redakcie sú od marca 2002 riadnymi členmi Networku Slovakia. Je to Spoločenstvo mladých katolíkov aktívnych v médiách. Konferencia biskupov Slovenska schválila toto združenie dňa 14.10.1998 ako katolícke združenie. Zároveň patrí do UCIP- Medzináro ... Čítaj ďalej

Farský informátor 2/2004

Autor: Ján Duda   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00   |   Počet zobrazení: 6570
Hospodárske záležitosti Vo februári sa konalo zasadanie HR farnosti Markušovce. Prítomní boli všetci členovia okrem P. Hodnického a M. Grečku. Zasadanie viedol pán farár. Prerokovali hospodárske záležitosti farnosti Markušovce. Vo februári namontovala firma ... Čítaj ďalej

ZNOVA OBJAVIŤ DOBRO A KRÁSU MANŽELSTVA

Autor: Ján Duda   |   Pridané: 0000-00-00 00:00:00   |   Počet zobrazení: 6222
Ide o výzvu Svätého Otca Jána Pavla II., ktorú vyslovil vo svojom príhovore členom Apoštolského súdu Rota Romana vo Vatikáne 29.1.2004. Prirodzené predpoklady pre šťastný život v manželstve Už som písal o tom, že manželstvo je prirodzenou ustanovizňou. Boh s ... Čítaj ďalej