Miništrantský sľub

Markušovskí miništranti skladajú slávnostný sľub (Autor:  )
Autor:Jozef Súkeník
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

„Videl som a počul som hlas mnohých anjelov okolo trónu, bytosti a starcov. Boli ich... tisíce tisícov a volali mohutným hlasom: Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo a múdrosť, silu, česť, slávu a dobrorečenie.“ (Zjv. 5, 11-12)

To je nebeská liturgia. Anjeli sa neprestajne klaňajú Bohu a spievajú na jeho slávu a chválu. To čo v nebi konajú anjeli, vykonávajú v našich kostoloch miništranti. Sú teda viditeľnými zástupcami anjelov. Ich služba je preto vznešená a posvätná. Je to služba Bohu i veriacemu ľudu, služba, ktorá rozmnožuje Božie milosti. Vyznačuje sa láskou, ochotou a často i obetavosťou. Pre dospievajúcich chlapcov, ktorí milujú Pána Ježiša, je nádherným darom. Mnohí prijímajú Božie pozvanie a s veľkou radosťou naň odpovedajú.
Aby sa zdôraznila hlboká vznešenosť takéhoto poslania a aby ju chlapci vnímali zodpovedne, ich prijatie do miništrantskej rodiny sa osobitne zdôrazňuje miništrantským sľubom, ktorý počas svätej omše pred celým cirkevným spoločenstvom vložia do rúk duchovného otca. Takejto udalosti predchádza krátka príprava v spolupráci s duchovnými otcami i staršími miništrantmi.
Od posledného miništrantského sľubu v Markušovciach už ubehlo pár rokov a odvtedy sa naša rodina viackrát rozrástla. Preto sa aj začiatok tejto zimy niesol v znamení príprav na slávnostné zloženie sľubov. Pre každého miništranta je takáto udalosť nezabudnuteľným zážitkom. Je akousi „skúškou odvahy“ zaviazať sa, že ich správanie počas liturgie, doma, v škole i všade kam prídu, bude príkladné.
Odvahu k takémuto zodpovednému kroku nazbierali desiati chlapci z Markušoviec: Martin Vilkovský, Marián Jánošík, Adam Sendrej, Janko Penták, Matej Penták, Juraj Hamrák, Tomáš Farkašovský s bratom Vlasťom Farkašovským, Janík Kapusta a Ivan Meštrov.
Chvíľa radosti nastala v sobotu 7.12.2002. Počas večernej svätej omše zložili chlapci sľub do rúk pána kaplána Budzáka, no hlavne do rúk Pána Ježiša. Urobili tak s veľkou radosťou. Veď sa stali služobníkmi oltára, miništrantmi v pravom slova zmysle.
I naďalej sa však vzdelávajú v liturgike a prehlbujú svoju lásku k Bohu a to najmä na spoločných stretnutiach, občasných športových aktivitách či výletoch, ktoré pomáhajú i upevneniu nášho spoločenstva, našej miništrantskej rodiny. Naši duchovní otcovia im v tom s veľkou radosťou pomáhajú, za čo im patrí naša vďaka. Všetci sa už tešíme, že na jar, po prvom svätom prijímaní, k nám opäť pribudnú čerstvé sily a naše rady sa znova rozrastú.