Novinárčina je spôsob života

Reportáž

novinárčina.... (Autor:  )
Autor:Monika Hodnická
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

O tom sa presvedčili profesionálni žurnalisti na 7. ročníku seminára Networku Slovakia, ktorý sa uskutočnil posledný augustový týždeň v Ružomberku. Takmer sedemdesiat účastníkov, sedem dní a bohatý pracovný i kultúrny program zanechali silnú stopu u mladých laických kresťanských novinárov aktívnych v médiách.

Network Slovakia
Podnetom na vznik Networku bol seminár, ktorý v roku 1997 usporiadala Medzinárodná únia katolíckej tlače. V roku 1998 bolo zaregistrované Spoločenstvo mladých kresťanov aktívnych v médiách.
Cieľom organizácie je podporovať a prehlbovať osobnostné, duchovné, teoretické aj praktické kvality členov.
Medzi aktivity organizácie patria: súťaž o najlepší farský časopis, seminár pre žurnalistov, mediálna nedeľa, vydávanie časopisu e-network. Organizácia združuje 95 novinárov pôsobiacich v médiách s farskou, regionálnou a celoslovenskou pôsobnosťou.

Bohatý program
Novinári boli rozdelení do troch sekcií a nad každou mal patronát profesionálny žurnalista.
V štylistickej sekcii sa venovali správnemu písaniu rôznych žánrov. Sekciu viedla Eva Čobejová z časopisu .týždeň a Terka Kolková z Katolíckych novín.
Grafická sekcia poskytla priestor na správne používanie grafiky vo farských časopisoch. Tejto sekcii sa venoval Tomáš Hupka, šéfredaktor časopisu e-network a redaktor Katolíckych novín.
Vo fotografickej sekcii sa mladí naučili nielen správnemu fotografovaniu, ale sa aj oboznámili s históriou fotografie. Tipy na správnu fotku rozdával Matúš Zajac – fotograf týždenníka .týždeň a oficiálny fotograf Národnej rady Slovenskej republiky.
Popoludňajší pro­gram bol venovaný rôznym témam. Vyhodnotila sa súťaž o najlepší farský časopis – FAČA 2005, premietaný bol film Truman show, uskutočnila sa diskusia o zverejnených zväzkoch Štb s Jánom Langošom a diskusia s dekanom Filozofickej fakulty Ružomberskej univerzity doc. PhDr. Imrichom Vaškom, CSc. o Rudolfovi Dilongovi. Záver patril skvelému výletu do ružomberského lesa spojenému s návštevou živého skanzenu vo Vlkolínci.

Rudolf Dilong
Narodil sa pred sto rokmi v Trstenej. Po skončení základnej školy a nižších ročníkov gymnázia v rodisku vstúpil do františkánskej rehole.
Literárnej tvorbe sa venoval od študentských čias a s pribúdajúcimi básnickými zbierkami sa stal poprednou osobnosťou katolíckej moderny. Po odchode do emigrácie roku 1945 sa zdržiaval najskôr v Taliansku a od roku 1947 v Argentíne, kde pôsobil ako misionár slovenskej emigrantskej komunity v Buenos Aires. Dilongova literárna činnosť je neuveriteľne rozsiahla. Celkovo vydal viac ako 70 básnických zbierok, šesť románov a venoval sa aj dramatickej tvorbe. Na počesť 100. výročia Rudolfa Dilonga sa uskutočnila literárna súťaž pod vedením Filozofickej fakulty a Vedeckého ústavu Ladislava Hanusa v Ružomberku.
V kategórii stredoškolákov bola ako najlepšia esej vyhodnotená na 2. mieste práca Veroniky Cvengrošovej z Markušoviec. Jej práca bola zamyslením nad citátom Rudolfa Dilonga: „Kto vzal ľuďom silu radovať sa, silu lásky, keď niet na všiváckej zemeguli štátu, kde by som nenašiel plač a smútok?“ (Dilong, R.: Zakliata mladosť, s. 122)
Táto práca je zverejnená aj na web stránke: http://ff.ku.sk/katedry.

Film - The Truman Show
Film Truman Show skúma moc médií a stále menej zreteľnú hranicu medzi skutočnosťou a jej mediálným či virtuálnym obrazom.
Truman Burbank totiž až takmer do svojich 30 rokov netuší, že od narodenia žije v obrovských filmových ateliéroch a že je hviezdou televízneho seriálu s celosvetovou popularitou s vysokou sledovanosťou.
Film je inšpirovaný americkými TV seriálmi založenými na sledovaní reality a vo svojom závere nečakane prerastá až v modernú alegóriu biblického motívu – vyhnania z raja. Žánrovo ide o bizarnú drámu so satirickým podtextom.

Stretnutie s Jánom Langošom, predsedom správnej rady Ústavu pamäti národa
Ten, kto nepozná svoju minulosť, je odsúdený ju opakovať. Žiadne protiprávne konanie štátu proti občanom nemôže byť chránené tajomstvom, ani nemôže byť zabudnuté. (Z preambuly Zákona Národnej rady SR č. 553/2002 Z.z o pamäti národa) Diskusiu viedol Imrich Gazda, študent žurnalistiky. Mladí kládli odvážne otázky ohľadom našej minulosti a o hľadaní pravdy.

FAČA 2005
Farské časopisy hodnotila porota:
Pavol Vitko – šéfredaktor časopisu Obrana a člen Syndikátu slovenských novinárov
Marián Gavenda – šéfredaktor Katolíckych novín
Tomáš Hupka – šéfredaktor e-network a redaktor Katolíckych novín
Barbora Tancerová – redaktorka SME

Ako zdôraznil Marián Gavenda: „Každý farský časopis treba brať do rúk s úctou, pretože sa za ním skrýva kus poctivej práce.“ Potom pripomenul, že hlavnou charakteristikou farského časopisu je jeho informačný a formačný charakter a jeho väzba na konkrétnu farnosť.

Umiestnenie:
1. Farský list (Dolný Kubín) –   vydávaný 13 rokov
2. Brána (Poprad) – 1 rok
3. Cesta (Kežmarok) – 10 rokov
4. Pokoj a dobro (Markušovce) –   7 rokov
5. Spektrum (Víťaz) – 6 rokov


Je potešujúce, že markušovský časopis, bol umiestnený ako prvý po mestských časopisoch.
Preto patrí úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa na jeho zostavovaní podieľajú.