Farský informátor

Network 2003. Grafici hodnotia jednotlivé farské časopisy pod vedením skúseného Rasťa Turáka. (Autor:  )
Autor:Ján Duda
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

24. júna sa pán farár zúčastnil požehnania novej fary vo svojom rodisku vo Veľkej Lesnej. Požehnanie vykonal Mons. Štefan Sečka, pomocný biskup a generálny vikár. Na tejto slávnosti sa zúčastnil aj pán kaplán Janko Budzák, diakon Cyril Hamrák a bohoslovec Janko Rimbala. Od 1.7. spišský biskup ustanovil za farára vo Veľkej Lesnej markušovského rodáka vdp. Stanislava Baldovského.

30. júna sa konala v Zakamennom na Orave exhumácia telesných ostatkov Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Za exhumáciu po odbornej medicínskej stránke zodpovedal prof. Novomeský z Ústavu súdneho lekárstva v Martine a po stránke cirkevnoprávnej Ján Duda. Na exhumácii sa zúčastnili aj obaja pomocní biskupi Mons. Andrej Imrich ako promótor spravodlivosti a Mons. Štefan Sečka ako delegát diecézneho biskupa. Po vyzdvihnutí z hrobu bola rakva s ostatkami prevezená do Ústavu súdneho lekárstva v Martine. 1. júla sa konalo otvorenie rakvy v Martine, pri ktorej bol prítomný postulátor Ján Duda a notár Jozef Skupin. V sobotu 5. júla v rámci púte na Mariánskej hore v Levoči pán farár mal kázeň pri sv. omši o 15,00 hodine.

V nedeľu 6. júla si v Markušovciach pripomenuli výročie posviacky farského kostola. Kostol zasvätil dňa 6. júla 1731 markušovský rodák biskup Alexander Máriássy, pomocný jágerský biskup a neskorší spišský prepošt. .

13. júla slávil životné jubileum vdp. Marián Pánik, dekan-farár v Starej Ľubovni a audítor Cirkevného súdu. Na jubilantovej slávnostnej sv. omši kázal Ján Duda. Prítomný bol aj Mons. Andrej Imrich, spišský pomocný biskup a generálny vikár.

V pondelok 17. júla sa konalo zasadanie Cirkevného súdu Spišskej diecézy. Tentoraz sa konalo na Orave vo farnosti Hruštín. Zasadanie viedol Ján Duda ako súdny vikár.

V prvej polovici júla vykonal dvojtýždňovú diakonskú prax vo farnosti Poprad dp. Cyril Hamrák.

V nedeľu 17. augusta sa konala odpustová slávnosť P. Márie nanebovzatej v Lieskovanoch. Slávnostnú sv. omšu celebroval a kázeň povedal PhDr. Ondrej Želonka, farár v Chrásti nad Hornádom. V samotný deň slávnosti (15.8.) sv. omšu celebroval domáci pán farár a kázeň povedal diakon dp. Cyril Hamrák.

V pondelok 25.8. navštívil pán farár Ústav súdneho lekárstva v Martine v súvislosti s exhumáciou ostatkov biskupa Jána Vojtaššáka.

V stredu 17.8. sa v spišskej Kapitule konala Pedagogická porada vyučujúcich na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí, kde bol aj vdp. Ján Duda. Popoludní o 16,00 hodine prednášal v Ružomberku na stretnutí katolíckych slovenských žurnalistov.

V utorok 2.9. sa konalo slávnostné otvorenie školského roku. Otvorenia na ZŠ v Markušovciach sa zúčastnil aj domáci pán farár. Sv. omšu a Veni Sanctae celebroval o 09,30 hod. pán farár vo farskom kostole.

Odpustová slávnosť Narodenia P. Márie v Tepličke sa konala v nedeľu 7.septembra. Slávnostnú sv. omšu celebroval a kázeň povedal vdp. Roland Ferenc, správca farnosti v Odoríne.

V júli a auguste majstri Ľudovít Rimbala a Štefan Kapusta omietli externé múry farského kostola i hradby pri kostole v Markušovciach a vydláždili chodníky. Pán Ladislav Šteiner obielil celý kostol i hradby. Svojpomocne sa vykonali zemné práce a úprava kostolného nádvoria. Práce, okrem pána farára, organizovali pán Štefan Šterbák a pán Ján Jánošík.

Začiatkom septembra „putoval“ puknutý zvon z veže markušovského farského kostola do dielne pani Márie Dytrychovej do Brodku u Přerova, aby sa vrátil opravený. Zvon váži asi 320 kg.

Bývalý markušovský kaplán Ľuboš Šípoš, rodák z Ružomberka a správca farnosti vo Sv. Kríži na Liptove, bol k 1.7. tohto roku preložený za správcu farnosti Sihelné na Orave.

Bývalý markušovský kaplán Ing. Mgr. Jaroslav Chovanec, rodák z Ružomberka a kaplán vo farnosti vysoké Tatry, bol k 1.7. ustanovený za správcu farnosti Holumnica v dekanáte Stará Ľubovňa.

Vo filiálnom kostole v Tepličke sa budujú nové schody na kostolnú vežu. Doterajšie schody už doslúžili a bolo ich potrebné vymeniť.

V kostole v Tepličke sa vykonala revízia elektrického vedenia i bleskozvodu. Takéto revízne kontroly sa musia pravidelne vykonávať.

HR farnosti Markušovce na svojom zasadaní dňa 15.8. odsúhlasila opravu zvona.

HR filiálky Lieskovany rozhodla o plynofikácii filiálneho kostola v Lieskovanoch.