NOVÁ FARA VO VEĽKEJ LESNEJ

Nová fara (Autor:  )
Autor:redakcia
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Rodisko pána farára Veľká Lesná má novú faru. Na slávnosť sv. Jána Krstiteľa v utorok 24. júna tohto roku ju požehnal spišský pomocný biskup Mons. Štefan Sečka.
Veľká Lesná má asi 500 obyvateľov. Všetci sú katolíci. V dedine pôsobí aj katolícka škola sv. Jána Krstiteľa ročníky 1-4 a katolícka materská škola. Farnosť prestala mať svojho farára asi pred 15 rokmi, keď susedné Haligovce (majú asi 900 obyvateľov) si postavili novú faru a farár z Lesnej sa presťahoval do Haligoviec. Veriaci však nerezignovali. Chcú mať kňaza medzi sebou. Tamojší rodák Ján Duda bol osobne za otcom biskupom s otázkou: ak by si veriaci vo Veľkej Lesnej postavili novú faru (stará je už nevyhovujúca), dal by im kňaza? Vtedy otec biskup odpovedal kladne. A tak sa to začalo. Po dedine prebehlo referendum a dopadlo úspešne. Projekt fary dal vypracovať vtedajší pán farár z Haligoviec Amantius Akimjak. Stavba sa rozbehla i dokončila za súčasného pána dekana z Haligoviec Petra Petreka. Podľa informácii pána dekana stavba fary stála asi 2 milióny korún a nazbierali sa na ňu veriaci z Veľkej Lesnej, ktorých je iba 500. Napokon povedal: „Odovzdávame Cirkvi novú faru bez dlhov“. Ján Duda vo svojom príhovore poďakoval veriacim za ich úsilie a vyjadril nádej, že sa z novej farskej budovy bude šíriť zdravá náuka Cirkvi pre dobro nesmrteľných duší, ako aj zdravá kresťanská kultúra“.
Od 1. júla tohto roku má aj Veľká Lesná svojho vlastného duchovného otca. Otec biskup Tondra bezodkladne splnil svoje slovo.