Aktivity mimo farnosti

Autor:Ján Duda
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

• Z poverenia spišského diecézneho biskupa Mons. Františka Tondru bol v dňoch od 2 marca do 5. apríla pán farár Duda na pracovnom pobyte v Ríme. Spolu s ním odcestovali ešte dvaja cirkevní právnici Dr. Róbert Brtko a Dr. Miloš Pekarčík a dvaja notári Jozef Skupin a Marián Jabrocký.
• Od 22. do 25. apríla bol pán farár opäť v Ríme. Na tejto služobnej ceste doprevádzal a pomáhal spišskému diecéznemu biskupovi Mons. Františkovi Tondrovi. Spolu s nimi bol v Ríme aj kancelár Biskupského úradu Ľubomír Štefaňák.
• V pondelok 5. mája bol pán farár Duda predsedom skúšobnej komisie na štátnej magisterskej skúške na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. 30. mája bol členom skúšobnej komisie na magisterské štátne skúšky na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí.
• Dňa 7. mája bol Cyril Hamrák, bohoslovec a rodák z Markušoviec, ako aj redaktor tohto časopisu, vymenovaný do funkcie duktora v Kňazskom seminári v Spišskom Podhradí. Stal sa tak „šéfom“ i služobníkom celej študentskej komunity bohoslovcov.
• 12. mája sa konalo v Spišskom Podhradí zasadanie Cirkevného súdu Spišskej diecézy, ktoré viedol pán farár Duda ako súdny vikár. Popoludní o 16. hodine sa konalo zasadanie habilitačnej komisie na Filozofickej univerzite Katolíckej univerzity, ktorej členom je aj pán farár Duda.
• 12. júna bol v spišskej katedrále vysvätený na diakona Cyril Hamrák, študent piateho ročníka Teologického inštitútu v Spišskom Podhradí a markušovský rodák. O rok neskôr bude vysvätený na kňaza.