Farský informátor

 (Autor: Peter Lazor)
Autor:redakcia
Pridané: 2014-10-13 10:10:22
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Pílenie stromov pod kostolom
Na základe riadneho povolenia sa 2.3.2010 začalo s pílením stromov okolo kaplnky pod kostolom. Stromy  už zakrývali kostol a kaplnku a breh nebol esteticky upravený. Vďaka šikovnosti a zručnosti chlapov prebehlo odstraňovanie stromov bez problémov. Na voľnú plochu budú nasadené nižšie dreviny, aby breh pri vstupe do kostola nepôsobil rušivo. Brigády sa zúčastnili požiarnici Michal Franko, Michal Franko ml., Stanislav Franko, Vladimír Macej st., Vladimír Macej ml. a Imrich Laznia. Za vykonanú prácu vyjadrujeme všetkým veľkú vďaku.

Reštaurovanie južných okien kostola
Pod vedením Martina Belušku, člena komory reštaurátorov, sa 3.3.2010 začalo s konzervačnými prácami kamenných ostení na oknách. Realizovalo sa odstránenie sekundárnych omietok, odstránenie tehál a omietok z polkruhového oblúka a celoplošné odstraňovanie omietok na skosených hladkých plochách a kamenných parapetoch v horných častiach okien v tvare  lomeného oblúka. Ďalším krokom bude napustenie odkrytých kamenných článkov organokremičitým spevňovacím prostriedkom. Tým sa ukončí etapa konzervačných prác.

Nové zástavy pre farský kostol

Dňa 6.3.2010  sme prevzali nové biele liturgické zástavy. Keďže pôvodné obrazy na zástavách bolo možné zreštaurovať len čiastočne, vytvorené boli nové. Autorom obrazov je Ján Šináľ, ktorý žije v charitnom dome v Trstenej. Motívy obrazov predstavujú patróna a spolupatróna farnosti sv. Michala archanjela a sv. Ján Nepomuckého na jednej strane a na druhej strane Božské Srdce Ježišovo a Pannu Máriu. Zástavy skompletizovala a ušila pani Štobrová v Liesku, kde sa zakúpil aj nový fialový pluviál. Financie na nové zástavy darovala už nebohá pani Augustína Kravecová.

Zástava ružencového spoločenstva v Markušovciach
V ten istý deň boli zreštaurované obrazy na pôvodnej  zástave. Všetky práce spojené so zástavou uskutočnil pán Šináľ a pani Štobrová na Orave.

Nutné opravy kostola  na Tepličke

Keďže sa už dlhodobo objavuje problém so zatekajúcou strechou, začiatkom marca bola podaná žiadosť o obnovu tejto časti kostola. Ďalej bola podaná žiadosť na obnovu sochy Panny Márie s dieťaťom a spomienkového kríža s corpusom Ježiša Krista pred kostolom.

Jubilejná odpustová slávnosť v Lieskovanoch
Keďže tohto roku uplynie presne dvadsať rokov od posviacky kostola v Lieskovanoch, spolu s členmi hospodárskej rady sme sa rozhodli pripraviť bulletin k slávnosti, ktorá sa bude pri tejto príležitosti  konať v nedeľu 15.8.2010. Na slávnosť je pozvaný aj otec biskup František. Touto cestou chceme vyzvať všetkých, ktorí majú fotografie z obdobia výstavby, aby ich poskytli na zapožičanie pani Marcele Kapustovej v Lieskovanoch.  tn pas cher sac longchamp Sac Louis Vuitton Pas Cher louis vuitton sito ufficiale sac longchamp pliage pas cher air max tn pas cher

-red-