Farský informátor

Autor:redakcia
Pridané: 2009-06-30 15:35:20
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Prvé sväté
prijímanie 2009

V máji a júni tohto roku pristúpilo k prvému svätému prijímaniu v Markušovciach, Tepličke a Lieskovanoch  40 detí.  V Markušovciach 30 detí, v Tepličke 4 a v Lieskovanoch 6 detí. Z Markušoviec to boli: Jakub Bohor, Emília Engelová, Bronislava Farkalinová, Jozef Grečko, Júlia Hamráková, Michaela Holečková, Monika Klučárová, Alexandra Koňaková, František Kuchár, Monika Kulaková, Anna Lazorová, Martina Mazúrová, Michal Melikant, Nikola Pechová, Pavol Tarbaj, Patrik Ferenčák, Aneta Gyenesová, Natália Hvizdošová, Patrícia Kozáková, Alexandra Richnavská, Annamaria Salanciová, Alexandra Tekáčová, Ambróz Pecha, Monika Klempárová, Marián Kroščen, Lukáš Ščuka, Peter Polhoš, Cyril Tomko; z Tepličky Viktória Zekuciová, Mária Šlejzáková, Nikola Uhrínovská, Matej Hudran, z Lieskovan Matej Sopka, Matej Klučár, Štefan Kapusta, Katarína Jackaninová, Natália Tatárová, Frederika Franková.

Oprava vo farskej budove
Vo farskej budove boli taktiež vykonané potrebné rekonštrukcie. Konečne sa podarilo odstrániť zatekanie do dvoch miestností v podkroví. Následne ešte v jeseni roku 2008 bola uložená drevená plávajúca podlaha do dvoch miestnosti a na jar tohto roku bola uložená drevená plávajúca podlaha do ďalších dvoch miestností. Miestnosti boli taktiež vymaľované. V kancelárii fary bola prasknutá stena (bolo vidieť až vonku), preto bola z vnútornej strany nahodená nová omietka so spevňujúcou sieťkou a následne bola kancelária vymaľovaná. Nová drevená plávajúca podlaha bola daná aj do miestnosti pri kancelárii (kaplánka), ktorá bola tiež vymaľovaná. V oprave farskej budovy bude potrebné pokračovať, nakoľko fara má už približne 25 rokov a viaceré veci už prirodzene prestávajú slúžiť.

Absolventská svätá omša Lucie Hamrákovej v Tepličke
V pondelok 25.5.2009 sa konala vo filiálnom kostole v Tepličke absolventská svätá omša Lucie Hamrákovej, ktorá ukončila II. stupeň hry na organ na Základnej umeleckej škole v Spišskej Novej Vsi. Svätú omšu celebroval pán farár Duda a na organe hrala Lucia Hamráková. Na svätej omši bola prítomná pani riaditeľka ZUŠ v SNV pani Mgr. Eva Šterbáková spolu s pani zástupkyňou Mgr. Alžbetou Matulkovou a s pánom zástupcom Tirpákom, ako aj triednou učiteľkou absolventky Katarínou Bottcherovou. Pri svätej omši spieval detský spevácky zbor ZUŠ, ktorému dirigovala naša absolventka. Po svätej omši Lucia Hamráková zahrala pre prítomných na organe Prelúdium h mol od C. Francka a Concerto h mol od J.G. Walthera.

Oprava vitráži na kostole sv. Michala v Markušovciach
Na návrh Farského úradu v Markušovciach pracovníci Krajského pamiatkového úradu v Košiciach navštívili markušovský kostol, aby sa vyjadrili k rekonštrukcii okien farského kostola sv. Michala archanjela v Markušovciach. Farský úrad v Markušovciach navrhoval pre štyri okná južnej strany presklenie, zo severnej strany bez presklenia z dôvodu zložitosti rekonštrukcie a na preklenie, ktoré by zabezpečovalo aj tepelnú izoláciu, aby sa netvoril prievan, uložiť vitráž. Čo sa týka vitráži, farský úrad by dal prednosť novým námetom súvisiacim s kostolom (sv. Michal anchanjel, sv. Ján Nepomucký a podobne) alebo, ako druhú možnosť, zachovať v spodnej časti vitráže aspoň rok ich rekonštrukcie a prípadne s uvedením mena darcu (vdovy a priateľov grófa Pála Mariássyho), čo by malo svoju historickú hodnotu.
Odborný prieskum na návrh Krajského pamiatkového úradu v Košiciach a so súhlasom Farského úradu v Markušovciach vykonal umelecký reštaurátor z Košíc Pavel Marják. Navrhuje zachovať pôvodnú vitráž (nie nové námety), čo bol aj názor pracovníkov Krajského pamiatkového úradu, ktorí zásadne odmietali nové námety a trvali na doterajšom výzore vitráži. Ale na druhej strane navrhuje vyhovieť návrhu Farského úradu v Markušovciach a preskliť okná južnej strany na zateplenie a vylúčenie prievanu a na to osadiť vitráž. Taktiež navrhuje vyhovieť návrhu Farského úradu a označiť rok rekonštrukcie a podľa možnosti aj meno darcu v spodnej časti vitráže.
Terajší stav vitráži označuje ako kritický a na mnohých miestach je olovená sieť, v ktorej sú osadené sklenené farebné segmenty, je nielen už slabá, ale aj prelomená či potrhaná (niekde dokonca úplne chýba). Navrhuje z vonkajšej strany osadiť oceľovú sieť, ktorá by v budúcnosti chránila vitráže pred rozbitím hádzaním kameňov.
Týmto došlo k zhode medzi Krajským pamiatkovým úradom na jednej strane a Farským úradom v Markušovciach na druhej strane. Opravu vitráži schválila aj Hospodárska rada v Markušovciach potom, ako došlo k zhode a následne ju odobril aj Biskupský úrad v Spišskom Podhradí. Ostáva už len uzavrieť dohodu medzi Farským úradom v Markušovciach a darcom finančných prostriedkov a medzi Farským úradom v Markušovciach a firmou Patias Košice o realizácii rekonštručných prác. Podľa predbežného dohovoru práce by sa mohli rozbehnúť už v priebehu mesiaca júla tohto roku a štyri okná z južnej strany by sa mohli realizovať ešte tohto roku, okná severnej strany v priebehu budúceho roka.