FARSKÝ INFORMÁTOR

Autor:redakcia
Pridané: 2014-10-13 10:55:08
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

º Zasadanie Hospodárskej rady filiálky Teplička
Vo februári sa konalo riadne zasadanie Hospodárskej rady filiálky Teplička. Témy rokovania boli: problém zatekania strechy filiálneho kostola Narodenia P. Márie; riešenie pozemku a oplotenia okolia kostola a ďalšie potrebné témy. Najzložitejším problémom sa ukazuje zatekanie strechy kostola.

º Zasadanie členov Ružencového spoločenstva v Tepličke
Vo februári sa konalo aj zasadanie členov Ružencového spoločenstva v Tepličke. Zasadanie viedla pani Mária Dutková, ktorá je hlavnou matkou Spoločenstva. Členovia rokovali a diskutovali o vnútorných záležitostiach Ružencového spoločenstva a niektoré členky sa dotkli aj niektorých záležitostí duchovného i hmotného života filiálky Teplička.

º Požehnávanie domov v Tepličke
Na slávnosť Zjavenia Pána (6.1.2009) sa v Tepličke konalo požehnávanie príbytkov. Túto službu vykonával pán farár Ján Duda a obaja kapláni dp. Stanislav Misál a dp. Ľubomír Vojtašák.

º Zomrel Emil Krotký, člen HR filiálky Lieskovany
V pondelok 2. marca 2008 zomrel pán Emil Krotký, člen Hospodárskej rady filiálky Lieskovany. V stredu 4. marca ho za mimoriadne hojnej účasti veriacich pochoval pán farár Duda. V homílii pri pohrebnej svätej omši vyzdvihol dobrotu jeho srdca a jeho úprimnú prajnosť a úctu voči Cirkvi, ktorá v súčasnej dobe už nie je samozrejmosťou. Pán farár mu poďakoval za jeho prácu v Hospodárskej rade a vyzval k modlitbám za jeho spásu.

º Oprava ciferníka na hodinách veže kostola v Markušovciach
V stredu 11. marca 2009 na požiadanie pána farára navštívili pracovníci firmy Boroko z Brodku u Přerova Markušovce, aby opravili cíferník na veži kostola sv. Michala. Hodiny odbíjajú presne, ale ručičky ciferníka hodín z neznámych príčin začali meškať a bolo potrebné tento nedostatok opraviť. Firma vykonala montáž a pravidelne sa stará o fungovanie zvonov i hodín vo farskom kostole v Markušovciach. Intenzívna spolupráca s tou­to firmou začala pri zhotovení zvona „Ján Vojtaššák“ s hmotnosťou 320 kg firmou pani Dytrychovej z Brodku u Přerova. Okrem „Jána Vojtaššáka“ zvoní na veži kostola zvon „Urban“ s hmotnosťou pol tony a zvon „Michal“ s hmotnosťou 150 kg.

ZOMREL BISKUPSKÝ VIKÁR JÁN ZENTKO
V sobotu 14.3. zomrel biskupský vikár Spišskej diecézy pre ekonomické záležitosti Mons. ThDr. Ján Zentko, PhD. v 50. roku svojho života a 19. roku kňazstva. Narodil sa v Kamienke pri Starej Ľubovni 15.12.1958. V roku 1990 bol ako 32-ročný vysvätený na kňaza v Spišskej Kapitule a hneď po vysviacke nastúpil do kancelárie Biskupského úradu. Vo funkcii tajomníka striedal pána farára Jána Dudu, ktorý v roku 1990 odchádzal do Ríma na štúdium práva. V kancelárii biskupského úradu zastával rôzne úlohy: po odchode Mons. Kľučára na dôchodok sa stal riaditeľom Biskupského úradu, neskôr ekonómom, ba istý čas bol aj generálnym vikárom. Od roku 2002 bol biskupským vikárom pre ekonomické záležitosti. Rozlúčka so zosnulým bola v spišskej katedrále 18.3. a pohrebné obrady 19.3.2009 v Starej Ľubovni. Nech odpočíva v pokoji.
J.D.
Christian Louboutin Uk shoes Sac Louis Vuitton Pas Cher nike tn requin sac longchamp pas cher ray ban wayfarer sunglasses sale uk sac longchamp pas cher