FARSKÝ INFORMÁTOR

Autor:redakcia
Pridané: 2009-05-14 11:09:04
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

• V októbri mal pán farár Duda z poverenia spišského biskupa Mons. Františka Tondru rekolekčnú prednášku kňazom Spišskej diecézy o procese blahorečenia otca biskupa Jána Vojtaššáka. Rekolekcie bývajú tak, že v pondelok je program pre kňazov troch Oravských dekanátov, v utorok pre kňazov troch Liptovských dekanátov, v stredu pre kňazov troch Podtatranských dekanátov, vo štvrtok pre kňazov troch Dolnospišských dekanátov a v piatok pre kňazov dvoch Hornospišských dekanátov.

• V októbri pán farár Duda na žiadosť rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku pána rektora sprevádzal na služobnej ceste do Poľska. Navštívili Katolícku univerzitu v Lubline, Ministerstvo školstva Poľskej republiky vo Varšave i Univerzitu Štefana Vyšinského vo Varšave.

• V závere októbra zvolal spišský diecézny biskup Mons. František Tondra zasadanie Kňazskej rady Spišskej diecézy a v ten istý deň v odpoludňajších hodinách aj zasadanie Kolégia konzultorov Spišskej diecézy. Pán farár Duda z úradu súdneho vikára je členom kňazskej rady a do kolégia konzultorov ho vymenoval spišský biskup, preto sa obidvoch zasadaní zúčastnil.

• V novembri pán farár Duda prednášal mladým kňazom Spišskej diecézy v rámci duchovnej i vedomostnej formácie v Spišskej Kapitule. Z poverenia spišského biskupa Mons. Františka Tondru má pán farár Duda na starosti formáciu z oblasti práva.
• V rámci Dňa vedy na Pedagogickej univerzite v Ružomberku vystúpili s prednáškami Dr. Dravecký, riaditeľ cirkevných škôl Spišskej diecézy, ktorý hovoril o novom školskom zákone, prof. Ďurček, bývalý rektor Katolíckej univerzity, ktorý hovoril o  „viere“ z pohľadu matematika a prof. Ján Duda sa prihovoril na tému problematiky „katolicity“ katolíckych škôl z pohľadu náuky cirkvi.

• V decembri na sviatok sv. Mikuláša mal svätú omšu i kázeň pán farár vo farnosti Široké za Braniskom v Košickej arcidiecéze. Bol tam na pozvanie pána farára Miroslava Kyšeľu, ktorý pochádza z Plavnice z okresu Stará Ľubovňa a navštevoval to isté staroľubovnianske gymnázium ako pán farár Duda. Zo Širokého pochádza aj pán Ing. arch. Marián Goč, ktorý projektoval opravu markušovského kostola.

• Pán kaplán Misál na sviatok sv. Mikuláša mal svätú omšu i kázeň vo farnosti Odorín, kam ho pozval pán farár Roland Ferenc z Odorína.

• V piatok a sobotu po druhej adventnej nedeli sa uskutočnila adventná duchovná obnova rodín a ružencových spoločenstiev. Pán farár Duda viedol obnovu v Markušovciach a pán kaplán Misál v Tepličke.

• V piatok 19. decembra sa uskutočnila v Markušovciach, Tepličke a Lieskovanoch predvianočná svätá spoveď. V Markušovciach spovedali šiesti kňazi, v Tepličke štyria kňazi a v Lieskovanoch dvaja kňazi.