Farský informátor

Autor:Ján Duda
Pridané: 2014-10-13 11:09:12
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

• V poslednom augustovom týždni 2008 sa v Spišskom Podhradí konalo v poradí už XIV. Sympózium cirkevného práva, ktoré organizuje každý druhý rok Slovenská spoločnosť cirkevných právnikov. Prednášajúci boli z rôznych kútov sveta: Vatikánu, Poľska, Českej republiky, USA, Talianska, Maďarska i Slovenskej republiky. Z osobností spomeniem napríklad kardinála Zenona Grocholewského, prefekta Kongregácie pre katolícku výchovu z Vatikánu, ktorý je poľského pôvodu, arcibiskupa Franza Daneelsa, sekretára Najvyššieho tribunálu apoštolskej signatúry z Vatikánu, arcibiskupa Timothy Brogliho z USA, vojenského ordinára armády USA, arcibiskupa z Egeru Csábu Ternyáka, bývalého sekretára Kongregácie pre klérus, bratislavského arcibiskupa Stanislava Zvolenského. Počas Sympózia zasadalo Valné zhromaždenie Slovenskej spoločnosti cirkevných právnikov, ktorá mala na programe aj voľbu predsedu a podpredsedu. Na ďalšie štvorročné obdobie bol za predsedu zvolený Ján Duda, markušovský farár, podpredsedom sa stal Tibor Hajdu, riaditeľ arcibiskupského úradu Bratislavskej arcidiecézy.

• V Tepličke vyradil blesk všetky zvony a hodiny na veži Kostola Narodenia Panny Márie. Zvony opravila firma Boroko, ktorá zvony montovala pred niekoľkými rokmi. Žiaľ, zásah bleskom spálil elektroniku, ktorú bolo potrebné úplne vymeniť. Opravené boli aj hodiny.

• Firma Boroko čiastočne opravila aj zvony v markušovskom kostole. Vďaka dobre urobenému bleskozvodu tu boli spálené iba poistky, ktoré pracovníci firmy vymenili. V mesiaci októbri sfunkčnili aj hodiny na markušovskej veži.

• Začiatkom septembra sa pán farár stretol s pani Heidi Máriássy a spoločne rokovali o oprave okien markušovského kostola. Pani Máriássy veľkodušne sľúbila v tejto záležitosti pomoc.
• Na žiadosť pána farára obecný úrad vyčlenil finančnú čiastku na opravu prístupových chodníkov ku kostolu, ktorá bola uverejnená aj v časopise obecného úradu. Farský úrad očakáva, že práce budú uskutočnené tak, ako boli naplánované obecným zastupiteľstvom v Markušovciach na rok 2008. Prístupové pozemky ku kostolu sú majetkom obecného úradu. Tunajší farský úrad oceňuje ochotu obecného úradu a dúfa, že ešte tohto roku sa veci zrealizujú pre dobro obyvateľov Markušoviec.

• V auguste a v septembri došlo k rekonštrukcii dvoch miestností vo farskej budove. Do dvoch miestností presakovala voda. Dlho sa nedarilo nájsť miesto presakovania ani pri obhliadke pôjdu a strechy. Konečne minulého roku sa to podarilo a do fary už nezateká. Bolo potrebné pristúpiť k oprave. Pri týchto prácach zadarmo vypomohli pán Štefan Kapusta z Lieskovian, ktorý vykonal murárske práce a pán Michal Franko z Markušoviec, ktorý vykonal tesárske práce. Do miestností bola zároveň daná nová podlaha. Miestnosti upratali ženy z Markušoviec, ktoré zorganizovala pani Marta Kamenická. Postupne však bude potrebné vykonať opravu ďalších podkrovných miestností fary a farskej kancelárie.

• Odpustovej slávnosti Nanebovzatia Panny Márie v Lieskovanoch predsedal a kázeň predniesol vdp. Ľubomír Vojtašák, sudca Cirkevného súdu Spišskej diecézy. Následne odpustovej slávnosti Narodenia Panny Márie v Tepličke predsedal a kázeň predniesol vdp. Andrej Barnáš, farár z Hrabušíc. A napokon sa konala odpustová slávnosť sv. Michala archanjela v Markušovciach, kde bol hlavným celebrantom páter Ján Duda z rehole otcov Dominikánov. Koncelebrovali vdp. Peter Gostič, kňaz košickej arcidiecézy a tunajší farár. Obaja sú bratrancami domáceho pána farára.
ray ban wayfarer sunglasses air max pas cher air max 90 pas cher christian louboutin outlet uk nike scarp sac louis vuitton pas cher