Záver školského roka 2005/2006

Autor:Ján Duda
Pridané: 2006-08-16 18:31:15
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

V piatok 30. júna 2006 navštívil Základnú školu v Markušovciach pán farár pri príležitosti ukončenia školského roku. Koná tak už tradične, kde povie prítomným aj krátky príhovor, v ktorom im poďakuje za ich prácu pri formácii mládeže a za to, že ich vedú nielen k vzdelaniu, ale aj k opravdivým hodnotám ľudskosti. Po ukončení zhromaždenia sa konala v blízkom chráme svätá omša so spevom Teba Bože chválime.