Prvé dispozície markušovských novokňazov

Autor:Ján Duda
Pridané: 2006-08-16 18:28:09
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Po kňazskej vysviacke dňa 17. júna 2006 v aule Biskupského úradu spišský diecézny biskup odovzdal vysväteným novokňazom prvé dispozície za kaplánov. Dp. Róbert Gurčík bol dekrétom určený za kaplána do Popradu, kde vystrieda dp. Cyrila Hamráka (tiež z Markušoviec), ktorý odišiel do Ríma študovať masmediálnu komunikáciu. Dp. Ján Rimbala bol dekrétom určený za kaplána do Žakoviec pri Kežmarku.