Pôstna duchovná obnova

Autor:Ján Duda
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

V piatok a v sobotu po štvrtej pôstnej nedeli sa uskutočnila vo farnosti pôstna duchovná obnova v Markušovciach a v Tepličke. Duchovná obnova začala prednáškou o 16,00 hodine, pokračovala poklonou Eucharistie, modlitbou krížovej cesty a sv. omšou. Ukončila sa v sobotu ráno sv. omšou a záverečnou prednáškou. V Markušovciach duchovnú obnovu viedol pán farár a v Tepličke pán kaplán. Ústrednou témou tohtoročnej pôstnej duchovnej obnovy bol názov encykliky Benedikta XVI. „Boh je láska“.