Ružencové spoločenstvo v Tepličke

Autor:Ján Duda
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

V Tepličke sa 5. marca 2006 uskutočnilo stretnutie horliteliek Ružencového spoločenstva, ktoré zvolala hlavná horliteľka pani Mária Dutková. Na stretnutí sa horliteľky venovali predovšetkým novým Stanovám Ružencového spoločenstva. Správu o hospodárení s finančnými prostriedkami predniesla pokladníčka pani Terézia Dutková. Súčasťou programu bola aj voľba členky Predsedníctva Ružencového spoločenstva v Tepličke, ktorou sa stala pani Marta Lačná. Ružencové spoločenstvo v Tepličke má dvanásť ruží čiže aj jedenásť horliteliek a jedného horliteľa, ktorí tieto ruže vedú. Sú to pani Mária Jasečková, pani Alžbeta Dzimková, pani Terézia Dutková, pani Mária Koňaková, rod. Hamráková, pani Mária Koňaková, pani Mária Kuchárová, pani Marta Lačná, pani Alena Kočišová, pani Darina Hamračková, pani Mária Dutková a pani Darina Koňaková a pán Emil Šmelko, ktorý vedie ružu dvadsiatich mužov. Predsedníctvo tvoria tri horliteľky. Hlavnou horliteľkou je pani Mária Dutková a dve členky predsedníctva a to pani Terézia Dutková, ktorá je zároveň pokladníčkou a pani Marta Lačná.