farský informátor

Autor:redakcia
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

• V nedeľu 16. októbra sa konalo zasadanie Hospodárskej rady farnosti Markušovce, ktoré zvolal pán farár Duda. Rokovalo sa na fare.

• Požehnávanie adventných vencov sa uskutočnilo v našej farnosti Markušovce a filiálkach Teplička a Lieskovany v sobotu večer pred prvom adventnou nedeľou.

• V piatok 2. decembra sa konala v Markušovciach duchovná obnova pre Ružencové spoločenstvo, ktoré má 240 členov a členiek. Počas poklony Najsvätejšej Sviatosti oltárnej od 15.00 hodiny, bola možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Večernú pobožnosť spojenú so svätou omšou viedol pán farár Duda.
Po sv. omši sa uskutočnilo Valné zhromaždenie členov a členiek Ružencového spoločenstva v Markušovciach. Otvoril ho pán farár Ján Duda, ktorý sa prítomným poďakoval za ich vytrvalé modlitby, ktoré sú podstatnou nenahraditeľnou súčasťou duchovného života. Organizačné pokyny predniesla prítomným predsedníčka spoločenstva pani Kristína Dobranská a pani Marta Kamenická predniesla správu o finančnom hospodárení spoločenstva.

• Vo štvrtok 15. decembra sa uskutočnila celodenná poklona Sviatosti oltárnej v Lieskovanoch.

• V piatok 16. decembra sa v celej našej farnosti uskutočnilo spoločné predvianočné spovedanie. V dopoludňajších hodinách bola možnosť pristúpiť i k svätému prijímaniu.

• Mladí z Markušoviec, ktorí sa stretávajú každý piatok po svätej omši na fare, si na začiatku adventného obdobia vlastnoručne zhotovili adventný veniec. Svojím adventným predsavzatím vyjadrili snahu čo najlepšie sa pripraviť na príchod Ježiša Krista.