Farský informátor - október 2005

Autor:redakcia
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Zo života farnosti

● Do Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule nastúpili obaja diakoni markušovskej farnosti dp. Ján Rimbala a dp. Róbert Gurčík. Na budúci rok Markušovce čakajú teda primície. Do Kňazského seminára v Spišskej Kapitule nastúpili aj dvaja noví bohoslovci do prvého ročníka: Matúš Reiner a Jozef Sukeník.
● Na Celoslovenskom Eucharistickom kongrese v Bratislave 18. septembra 2005 sa zúčastnili niektorí veriaci našej farnosti a filiálok. Nebolo ich však toľko, aby mohli cestovať autobusom, a tak cestovali vlakom.
● Odpustovú slávnosť sv. Michala archanjela v Markušovciach v samotný deň (štvrtok) celebroval domáci farár Ján Duda. Slávnostnú odpustovú sv. omšu v nedeľu 2. septembra celebroval vdp. Jozef Siska, farár z Domaňoviec. Koncelebroval Mons. Michal Kľučár a asistovali obaja markušovskí diakoni a obaja bohoslovci, ktorých na tento účel láskavo uvoľnili predstavení Kňazského seminára. Veriaci farnosti pristúpili k sviatosti zmierenia v hojnom počte. Na odpustovú slávnosť sa zodpovedne pripravili aj organisti. Vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli k dôstojnému priebehu bohoslužieb.
● V dňoch od 10. do 13. októbra sa pán farár Duda zúčastnil duchovných cvičení u otcov Jezuitov v Piešťanoch. Kňazom sa odporúča, aby aspoň raz za tri roky sa zúčastnili duchovných cvičení a posilnili sa vo viere a vo svojom kňazskom povolaní.
● 20. októbra začína stála formácia kňazov diecézy. Pán farár Duda vedie v rámci tejto formácie kurz cirkevného práva zamerané na praktické poznatky, ktorými môžu kňazi poslúžiť pri riešení zložitých súčasných pastoračných situácii v živote veriacich.
● Pán kaplán Valentín Kokoruďa vyučuje náboženstvo na Špeciálnej škole v Markušovciach, na Základnej škole I. stupňa v Tepličke, ako aj na Základnej škole I. stupňa v Matejovciach nad Hornádom.