Informátor

Zo života farnosti

Autor:redakcia
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

  • Na štedrý deň koledovali deti z Tepličky v rámci akcie Dobrá novina. Kontakt s e-Rkom (Združením katolíckých detí a mládeže) zabezpečuje Mgr. Monika Hamráčková. Vyzbieraná suma (21 300 Sk) bola odoslaná do Bratislavy a odtiaľ bude odoslaná tam, kde je pomoc potrebná.
  • Počas vianočných sviatkov pán farár s pánom kaplánom požehnali domy. Tohto roku požehnali iba novostavby vo farnosti a filiálkach.
  • O štatistike a hospodárení v roku 2004 informoval pán farár veriacich v Tepličke v sobotu 22.1.2005, v Markušovciach v piatok 28.1.2005 a v Lieskovanoch v nedeľu 30.1.2005. Výkaz o hospodárení farnosti bol odoslaný na kontrolu najprv na Dekanský úrad v Spišskej Novej Vsi a odtiaľ na Ekonomický úsek Biskupského úradu v Spišskej Kapitule.
  • Dňa 10.1.2005 (pondelok) prijal spišský diecézny biskup Mons. František Tondra na pracovnom stretnutí všetkých členov Cirkevného súdu Spišskej diecézy, ktorých viedol súdny vikár Ján Duda. Pri tomto stretnutí Ján Duda informoval otca biskupa o práci Cirkevného súdu v roku 2004.
  • Dňa 31.1.2005 (nedeľa) o 15.00 hodine sa v markušovskom kostole konala ďalšia prednáška v rámci podujatia „Markušovské biblické dni“. Prednášal ThLic. František Trstenský, odborný asistent na Teologickej fakulte KU – TI v Spišskom Podhradí. Účastníkom priblížil papyrusy a pergameny, na ktorých boli napísané texty Písma svätého.
  • Pán farár Ján Duda prednášal v nedeľu 31.1.2005 od 15.00 hodiny v Spišskej Belej o problematike manželstiev a rodín. Prednášať ho pozval prodekan kežmarského dekanátu a farár v Spišskej Belej Peter Petrek. Po prednáške odpovedal na otázky, ktoré mu položili mladí ľudia.
  • Pani Boženu Kračkovú, ktorá bola ekonómkou filiálky Teplička si Pán v roku 2004 povolal na večnosť. Za novú ekonómku s účinnosťou od 1.1.2005 pán farár ustanovil Mgr. Janku Pavlíkovú.
  • V piatok 28.1.2005 bola vykonaná revízia bezpečnostného systému kostola v Tepličke.
  • Dňa 31.1.2005 zverejnil Vatikán novú Pápežskú ročenku. Z nej vyplýva, že na americkom kontinente žije takmer polovica všetkých katolíkov (49,8%), kým na starom kontinente (v Európe) žije len štvrtina katolíkov (25,8%). V Afrike žije 13,2% z celkového počtu katolíkov, v Ázii 10,4% a v Oceánii 0,8/ z celkového počtu katolíkov. Najviac kňazov pôsobí na americkom kontinente (37191). Na druhom mieste v počte kňazov je Ázia (27931), potom nasleduje Európa s 24387 kňazmi a v Afrike pôsobí 21909 kňazov.