Informátor PaD 5/2004

Kardinál Julián Herránz Casado (Autor:  )
Autor:redakcia
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Návštevy

V stredu 7.9. navštívil Markušovce predseda Pápežskej rady pre legislatívne texty kardinál Julián Herránz Casado z Ríma. Navštívil Dardanely, kaštieľ a kostol. V kostole sa modlil modlitbu Salve Regina (Zdravas Kráľovná) za markušovských veriacich. Pýtal sa, či tunajší veriaci pristupujú k sviatosti zmierenia a k svätému prijímaniu často a v hojnom počte. Osobne si pozrel spovedelnice aj zvnútra. Kardinál španielskeho pôvodu je veľkým ctiteľom Eucharistie a Markušovce, podľa jeho slov, zanechali na neho hlboký dojem. Úprimnú vďaku vyslovil aj pracovníčkam múzea za ich ochotu a odborný výklad.

Pracovné aktivity

V Tepličke bol obnovený obraz Utrpenia Krista v Getsemanskej záhrade. Reštauračné a pozlacovacie práce previedol majster Krajčírik vo svojej dielni v Levoči. Finančné výlohy zaplatili pani Dzimková z Tepličky a niektoré členky ružencového spoločenstva z Tepličky. Odvoz a dovoz zabezpečil Vlado Gbúr. Obraz bol uložený na svoje pôvodné miesto v polovici septembra 2004.
V septembri pani Heidi Máriássyová zo Štokholmu navštívila Markušovce, aby sa presvedčila ako pokračujú práce na realizácii náhrobného kameňa na hrobe jej manžela na kostolnom nádvorí markušovského kostola. Počas jej návštevy bol na hrob jej manžela uložený náhrobný kameň z talianskej žuly. Nápis na kameni navrhla pani Heidi osobne. Podrobnejšie sme o tom písali v minulom čísle nášho časopisu.

Duchovné aktivity

V nedeľu 5.9. sa konala odpustová slávnosť Narodenia Panny Márie v Tepličke. Odpustovú sv. omšu celebroval a kázeň predniesol Dr. Jozef Skupin, kancelár Cirkevného súdu v Spišskej Kapitule.
V nedeľu 26.9. sa konala odpustová slávnosť sv. Michala archanjela v Markušovciach. Odpustovú sv. omšu celebroval Dr. Anton Oparty, dekan z Popradu. Koncelebrovali Mons. Michal Kľučár, vdp. Ján Hvizdoš z Popradu a domáci pán farár. Asistovali aj markušovskí bohoslovci Róbert Gurčík a Ján Rimbala.
V piatok sa konal pohreb pána Michala Čuchrana, otca kňaza a tunajšieho rodáka vdp. Jána Čuchrana, ktorý je farárom vo Svite. Pohrebnej sv. omši i obradom predsedal Mons. Andrej Imrich, titulárny biskup Castello Tituliano a pomocný spišský biskup, ktorý povedal aj kázeň.
Od 1. do 8. novembra navštevovali veriaci Markušoviec, Tepličky a Lieskovan každý deň po sv. omši miestny cintorín, kde sa pomodlili predpísané modlitby za účelom získať úplné odpustky pre duše v očistci.

Vzdelávanie

V nedeľu 24.10. v rámci markušovských biblických dní v roku Eucharistie prednášal veriacim z Markušoviec, Tepličky a Lieskovan docent Pavol Farkaš z Nových Zámkov. Hovoril na tému „Symbolika čísel v Svätom Písme“. Prítomným veriacim vysvetlil na praktických ukážkach z Biblie, čo znamenajú niektoré čísla v Písme. Po prednáške bola diskusia. Vystúpenie docenta Farkaša malo medzi veriacimi veľmi dobrý ohlas. V novembri sa v Markušovciach predstaví ďalší biblista František Trstenský, v decembri biblistka Daniela Iskrová, v januári Dr. Jozef Leščinský a vo februári prof. Anton Tyrol.
Markušovská organová škola funguje aj tento školský rok a žiaci pod vedením učiteľky hudby robia pokroky. Organová škola existuje aj v Tepličke nad Hornádom.

Iné aktivity

V sobotu 30.10. sa konala v Lieskovanoch kultúrno-športové podujatie pod názvom Jazda sv. Huberta. Podujatie sa začalo predpoludním svätou omšou. V kázni pán farár zdôraznil, že úlohou Cirkvi je evanjelizovať kultúru a kultúrne podujatia, ako nám to prízvukuje aj Svätý Otec. Kultúrne podujatie pokračovalo jazdou na koňoch a honom na líšku, ktoré viedol poslanec NR SR Ing. Karol Mitrík zo sedla jazdeckého koňa. Pohľad na promenádu jazdcov, koní a kočov bol vskutku nádherným zážitkom. Najkrajším pohľad na svet je vraj – podľa slov pána Mitríka – z chrbta jazdeckého koňa. Pre účastníkov bol pekný aj ten zo zeme. Podujatie zorganizoval Obecný úrad Lieskovany.