Farský informátor

Výlet Komjatná 2004.Naši chlapci na futbalovom turnaji obsadili tretie miesto. (Autor:  )
Autor:redakcia
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Pracovné aktivity

V sobotu 23.7.2004 bolo namontované nové osvetlenie interiéru filiálneho kostola v Tepličke. Na prácach sa podieľali majster Peter Val, Ing. Ľubomír Holečko, Ladislav Hamrák, Ladislav Hudran a Michal Drabiščák. Viditeľnosť v kostole je neporovnateľne lepšia s pôvodným osvetlením, pritom tri elektrické lustre v kostole ostali a ostali aj funkčné. Príkon elektrického prúdu je s novým osvetlením nižší, než si vyžadovalo lustrové osvetlenie. Z hľadiska spotreby elektrického prúdu, aj keď to môže znieť pre mnohých neuveriteľne, je nové osvetlenie úspornejšie v porovnaní s pôvodným.

Na veži markušovského kostola sa ukázala potreba spevniť nosnú zvonovú stolicu. Spevnenie drevenej nosnej konštrukcie vykonali pán Jozef Kamenický spolu s pánom farárom Dudom a bohoslovcom Róbertom Gurčíkom.

Letné aktivity

V stredu 28.7.2004 sa uskutočnil výlet markušovského spevokolu s pánom farárom Jánom Dudom. Účastníci výletu navštívili Oravský zámok, skanzén oravskej dediny v Zuberci a iné zaujímavé lokality Liptova a Oravy.

V auguste sa uskutočnil futbalový turnaj markušovských miništrantov, ktorý zorganizoval pán kaplán Zimmermann s pánom Františkom Kalafutom a Jožkom Súkeníkom.

Koncom augusta bohoslovec Janko Rimbala pripravil výlet markušovských miništrantov do Komjatnej. Výlet sa vydaril.

Mládež z Tepličky bola na výlet v Liptovskom Mikuláši. Zorganizovať im ho pomohol bývalý markušovský kaplán Janko Budzák, ktorý v súčasnosti pôsobí v Poprade.

Duchovné podujatia

V nedeľu 15.8.2004 bola odpustová slávnosť Nanebovzatia P. Márie v Lieskovanoch. Slávnostným celebrantom i kazateľom bol dp. Roland Gerát, kaplán zo Spišskej Novej Vsi.

V nedeľu 18.7.2004 sa pán farár Duda zúčastnil na pohrebe vo svojom rodisku vo Veľkej Lesnej, kde pôsobí markušovský rodák vdp. Stanislav Baldovský. Spolu s bohoslovcom Róbertom Gurčíkom a gymnazistom Jožkom Súkeníkom podvečer navštívili aj Pieniny v oblasti Lesnice.

V sobotu 24.7.2004 o 24,00 hodine slúžil pán kaplán slávnostnú sv. omšu na pútnickom mieste sv. Anny v lokalite farnosti Kluknava. Pán kaplán je rodákom z Kluknavy. V súčasnosti pôsobí v jeho rodnej farnosti vdp. Pavol Ondrík, rodák z Liesku na Orave a bývalý misionár na Sibíri v Rusku.

V nedeľu 5.9. bola odpustová slávnosť Narodenia P. Márie v Tepličke. Hlavným celebrantom a kazateľom bol Dr. Jozef Skupin, kancelár Cirkevného súdu v Spišskej kapitule.

Ďalšie informácie

Novokňaz z Markušoviec dp. Cyril Hamrák z rozhodnutia spišského biskupa pôsobí od 1.7.2004 ako kaplán vo farnosti Poprad.

Vdp. Peter Lovas, rodák z Markušoviec a doterajší kaplán v Spišských Vlachoch sa od 1.7.2004 stal správcom farnosti Haligovce (pri Červenom Kláštore).

Vdp. Viliam Komár, rodák z Markušoviec a doterajší správca farnosti Bobrovec pri Liptovskom Mikuláši sa od 1.7.2004 stal správcom farnosti Spišský Hrhov.

Mons. Michal Kľučár, markušovský rodák, bol spišským biskupom odvolaný z úradu farára v Spišskej Kapitule k 1.7.2004 z dôvodu jeho odchodu do dôchodku.