FARSKÝ INFORMÁTOR

Barborka s otcom biskupom Tondrom (Autor:  )
Autor:redakcia
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Mladé talenty farnosti

V apríli 2004 sa uskutočnil 11. ročník celoslovenského kola ekumenickej recitačnej súťaže. Tentokrát sa podujatie konalo v Ružomberku v Gymnáziu sv. Andreja a nieslo názov... A Slovo bolo u Boha. Celé toto podujatie bolo pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska, Združenia katolíckych škôl Slovenska a mesta Ružomberok.
Víťazi krajských kôl súťažili v dvoch sekciách: poézia a próza a v piatich vekových kategóriách. V 1. kategórii mladších žiakov sa na prvom mieste umiestnila Markušovčanka Barborka Švačová. Víťazke blahoželáme a prajeme jej veľa ďalších úspechov.
Sme radi, že sa naša farnosť môže pochváliť takýmto úspechom a tešíme sa na objavovanie ďalších talentov našej farnosti.

Sviatosť birmovania

V nedeľu 6. júna 2004 Mons. Andrej Imrich, titulárny biskup Castello Tituliano a pomocný biskup spišský vysluhoval sviatosť birmovania v Tepličke a v Markušovciach. V Tepličke začala sv. omša ráno o ôsmej hodine vo filiálnom kostole Narodenia Panny Márie. Pri tejto sv. omši prijalo sviatosť birmovania 73 birmovancov.
V Markušovciach začala sv. omša o pol jedenástej predpoludním. Pri nej prijalo sviatosť birmovania 100 birmovancov z Markušoviec a 23 birmovancov z Lieskovian.
Otec biskup Imrich si našiel čas a prišiel medzi birmovancov už v piatok 5. júna. V Markušovciach slúžil sv. omšu a po nej mal s birmovancami diskusiu. Na toto podujatie prišli birmovanci nielen z Markušoviec, ale aj z Lieskovian a Tepličky.

Prvé sv. prijímanie

V máji sa uskutočnilo prvé sv. prijímanie vo farnosti i filiálkach. V Lieskovanoch bolo tohto roku päť prvoprijímajúcich detí, v Tepličke sedem a v Markušovciach 35 detí. Tohto roku bolo v Tepličke mimoriadne málo detí, lebo išlo o slabý ročník. V Markušovciach počet detí tohto roku stúpol.
Prvé sv. prijímanie je vždy veľkou udalosťou v živote prvoprijímajúcich detí. Je dobré, že rodičia túto veľkú radosť svojim deťom doprajú a že sa starajú o ich náboženskú výchovu.

Nové ozvučenie kostola v Tepličke

V máji tohto roku bolo prevedené nové ozvučenie kostola v Tepličke. Veríme, že veriaci budú dobre počuť na každom mieste v kostole. Nové ozvučenie skolaudovala Hospodárska rada filiálky Teplička. Pán farár vyjadril s novým ozvučením spokojnosť. Potrebovali by sme počuť aj názory veriacich, či počujú dobre a či je hovorenému alebo spievanému slovu dobre rozumieť.

Brigáda pri kostole v Markušovciach

V pondelok 14. júna sa konala brigáda pri kostole v Markušovciach za účelom upratania exteriéru kostola pred primičnou slávnosťou. Na brigádu prišli pán Hudák, pán Franko, pán Vikovský, pán Šterbák, pán Kamenický, pán Maršalek, pán Hamrák, pán farár Duda, pani kostolníčka Kalafutová, pán Súkeník, pán Macej a iní. Upratalo sa kostolné nádvorie, okolie hradu, okolie obvodových múrov oplotenia kostola z vonkajšej strany a vykonali sa aj ďalšie práce. Pomohol aj Obecný úrad a jeho pracovníci. Pán starosta Ing. Šofranko bol osobne skontrolovať situáciu a pohotovo zariadil pomoc.

Zasadanie HR farnosti Markušovce

Dňa 13. júna sa konalo na fare zasadanie HR farnosti Markušovce. Zúčastnili sa ho Michal Lazor, Ing. Jozef Sendrei, Štefan Šterbák, Marta Kamenická, Michal Franko, Jozef Súkeník a pán farár Duda. Úlohou zasadania bolo zadelenie úloh pri príležitosti primičnej slávnosti dp. Cyrila Hamráka. Poďakovanie

Aj touto cestou si dovoľujem vysloviť úprimné Pán Boh zaplať vedúcim skupín birmovancov. V Markušovciach sa od jesene 2003 venovali birmovancom v skupinách títo vedúci skupín: Ing. Martina Mrovčáková, Mgr. Monika Hodnická, Alžbeta Franková, Andrea Lazorová, PaedDr. Marcela Dudová, Mgr. Andrea Gurčíková, Tomáš Adamec, Ing. Peter Hamrák, Mgr. Bernadeta Maliňáková, Ing. Klára Rimbalová, Ing. Katarína Kalafutová.
V Tepličke sa birmovancom venovali: Anna Holečková, Viktória Holečková, Iveta Drabiščáková, Janka Pavlíková, Vladimír Gbúr, Lenka Pavlíková, Katarína Pavlíková, Lucia Hamráková a pán kaplán Mgr. Peter Zimmermann. V Lieskovanoch, kde bolo najmenej birmovancov, sa im venovali: Mgr. Melánia Kapustová a Mgr. Zuzana Kapustová.