Duchovné aktivity

Autor:Ján Duda
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

• Počas vianočných sviatkov pán farár s pánom kaplánom vykonali požehnanie rodín v ich domoch v Markušovciach, Tepličke, Pod Tepličke a Lieskovanoch.
• V nedeľu Svätej rodiny začal po rodinách našej farnosti a filiálok v rámci roka sv. ruženca, ktorý vyhlásil Svätý Otec Ján Pavol II., aj u nás putovať ruženec. V nedeľu pri sv. omši si vždy iná rodina prevezme ruženec a potom počas týždňa sa ho modlievajú doma spoločne. V nasledujúcu nedeľu si prevezme v kostole od kňaza ruženec iná, rodina a tak ruženec putuje po jednotlivých rodinách. V Markušovciach a Tepličke putujú dva ružence a v Lieskovanoch jeden ruženec tak, aby ho mala možnosť prijať každá rodina a modliť sa ho spoločne počas jedného týždňa.
• V nedeľu 5. januára dostali deti v Markušovciach, Tepličke a Lieskovanoch darčeky. Nikto však nedostal darček zadarmo. Na obrázok, ktorý dostal 6. decembra (na Mikuláša) si musel statočne zaznačovať dobré skutky, ktoré urobil počas adventnej a vianočnej doby a ktorý odovzdal na Vianoce Ježiškovi k jasličkám. V spomínanú nedeľu 5. januára našli deti svoj darček pri jasličkách.
• Pán farár sa stretol s matkami jednotlivých ruží, aby s nimi koordinoval ružencové bratstvá v súlade so zavedením ružencového desiatku „svetla“.
• V piatky bývajú duchovné stretnutia mladých, ktoré vedie Martina Mrovčáková. Zdá sa, že tieto stretnutia, vďaka Bohu, sa tešia stále väčšej obľube mladých.
• V piatok pred sv. omšou býva nácvik spevokolu, ktorý vedie Jožko Súkeník (hra na organ) a Lucia Hudáková (diriguje). Pozývame záujemcov, aby sa pripojili k tejto peknej aktivite.