Informátor 6/2003

Autor:redakcia
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

-V piatok 7. novembra pán farár Duda spolu s pánom Jánom Živčákom z Lieskovian previezli ostatky Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka z Ústavu súdneho lekárstva Jeseniovej fakultnej nemocnice Univerzity Komenského v Martine do sídla Spišskej diecézy. Presne o 13,20 za hlaholu všetkých zvonov Spišskej katedrály pán Živčák pristavil vozidlo pred kňazským seminárom, kde boli zhromaždení bohoslovci, profesori, obaja pomocní biskupi a ďalší veriaci. Ostatky otca biskupa Vojtaššáka boli prenesené do katedrály sv. Martina.

-V utorok 11. novembra navštívili Markušovce prof. MUDr. František Novomeský, CSc, prednosta Ústavu súdneho lekárstva v Martine so svojím kolegom MUDr. Františkom Štullerom, PhD. Na fare sa stretli s pánom farárom Dudom.

-V utorok 11. novembra slávil sv. omšu pri príležitosti sv. Martina v Spišskej katedrále spišský biskup Mons. František Tondra spolu s pomocnými biskupmi a asi 200 prítomnými kňazmi a množstvom veriacich. Na záver sv. omše Mons. Tondra požehnal sarkofág v spišskej katedrále, kde boli uložené telesné pozostatky Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Sv. omšu s otcom biskupom koncelebrovali aj pán farár Duda a pán kaplán Zimmermann.

-V stredu 12. novembra mal v Žakovciach pri Kežmarku odbornú prednášku pre kňazov podtatranských dekanátov (Popradu, Spišského Štiavnika a Kežmarku) v rámci vzdelávania kňazov Spišskej diecézy.

-V piatok 14. novembra Spišská diecéza slávila 126. výročie narodenia biskupa Jána Vojtaššáka. Počas slávnostnej sv. omše, ktorú v Zakamennom na Orave, v rodisku otca biskupa, slávil Mons. Andrej Imrich, spišský pomocný biskup a generálny vikár, kázal pán farár Ján Duda.

-V nedeľu 16. novembra o 15,00 hodine mal pán farár Duda odbornú prednášku v Lokci na Orave. Na túto prednášku ho pozval Ing. Peter Rončák, vedúci odboru čistoty vôd Slovenskej akadémie vied v Bratislave, ktorý je rodákom z Lokce.

-Vo štvrtok 20. novembra slúžil vo farskom kostole v Markušovciach sv. omšu ThDr. Rastislav Adamko, PhD., riaditeľ organovej školy Spišskej diecézy. Bola to absolventská sv. omša Lucie Lazorovej a Martiny Sivačkovej z Markušoviec. Čerstvým absolventkám organovej školy pán riaditeľ zablahoželal.

-V nedeľu 23. novembra v odpoludňajších hodinách mohli veriaci a iní návštevníci vystúpiť na vežu markušovského kostola. Na veži si prezreli nové zavesenie zvonov, vypočuli si odborný výklad pána farára Dudu a mohli sa pokochať panorámou Markušoviec a okolia z výšky kostolnej veže. Podľa odhadu pána Jozefa Kamenického navštívilo kostolnú vežu približne 120 ľudí. Snáď najväčším zážitkom pre všetkých bolo, že mohli zblízka vidieť a počuť samotné zvonenie, lebo na záver exkurzie nakrátko pre každú skupinu nechali zazvoniť všetkými zvonami. Niektorí návštevníci žijú už dlhé desaťročia v Markušovciach, avšak toto videli a zažili po prvý raz. Na niektorých sa však nedostalo a nakoľko bolo potrebné dosť dlho čakať v rade, pre zlé počasie sa vrátili domov. Zrejme bude potrebné akciu v lepšom počasí zopakovať.

-V pondelok 24. novembra sa konalo v Spišskej Kapitule zasadanie Vedeckej rady Teologickej fakulty Katolíckej univerzity so sídlom v Košiciach. Počas tohto zasadania predniesol pán farár Duda svoju inauguračnú prednášku pod názvom „Vývoj kanonického práva na Slovensku po roku 1989 a jeho ďalšie perspektívy“.

-Vo štvrtok 27. novembra sa konali v Markušovciach kňazské rekolekcie dolnospišských dekanátov (Spišská Nová Ves, Levoča a Spišské Podhradie). Sv. omšu slúžil Mons. Štefan Sečka, spišský pomocný biskup a kázal vdp. Pavol Kuľa, správca farnosti v Slatvinej. Po sv. omši sa konalo pracovné zasadanie kňazov v letohrádku Dardanely.

-V nedeľu 30. novembra bol v katedrále v Spišskej Kapitule pohreb vdp. Janka Bočkaja, člena cirkevného súdu Spišskej diecézy. Na pohrebe kázal pán farár Duda, ktorý je vikárom spišského diecézneho biskupa pre oblasť cirkevnej justície.
-V prvej polovici decembra firma Boroko z Brodku u Přerova vykonala montáž nového jarma zvonov a nové ťahanie zvonov vo filiálnom kostole v Tepličke. Ide o lineárne bezdotykové ťahanie zvonov bez uviazaného srdca.Ospravedlnenie

V minulom čísle boli zverejnené mená vedúcich skupín birmovancov. Nedopatrením som tam zabudol uviesť meno Mgr. Bernadety Maliňákovej, ktorá sa tiež obetavo venuje jednej skupine birmovancov v Markušovciach. Magisterke Maliňákovej sa za to ospravedlňujem a ďakujem jej za túto vzácnu službu pre farnosť, ktorú tak obetavo a s láskou vykonáva.