Život farnosti

Farský informátor

Autor:Ján Duda
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

-V piatok 26. septembra 2003 bol opravený zvon „Ján Vojtaššák“ dovezený do Markušoviec zo Zvonárskej dielne Marie Matuškovej-Dytrychovej z Brodku u Přerova. Doviezli ho pán Ján Jagač a pán František Kalafut.

-V nedeľu 28. septembra počas odpustovej slávnosti sv. Michala archanjela zvon požehnal spišský diecézny biskup Mons. František Tondra. Na slávnosti sa zúčastnil aj pán dekan zo Spišskej Novej Vsi vsdp. Anton Mišek a kňazi z okolia. Službu lektorov mali Ing. Iveta Dutková a Štefan Šterbák. Na orgáne hral Jozef Súkeník, Jozef Kamenický, Lucia Hudáková a Lucia Dutková. Účinkoval aj domáci mládežnícky spevokol. Otcovi biskupovi sa poďakoval v mene farnosti na záver tajomník Hospodárskej rady v Markušovciach pán Michal Lazor. Na slávnosti sa zúčastnil aj starosta obce Ing. Ján Šofranko a zástupca starostu Ing. Jozef Sendrei.

-V piatok 3. októbra pán farár Ján Duda udelil požehnanie 19 vedúcim skupín birmovancov. V Markušovciach touto úlohou poveril Ing. Martinu Mrovčákovú, Alžbetu Frankovú, Andreu Lazorovú, Tomáša Adamca, Ing. Kláru Rimbalovú, Mgr. Moniku Hodnickú, Ing. Petra Hamráka, Mgr. Marcelu Dudovú a Mgr. Andreu Gurčíkovú. V Tepličke touto úlohou poveril Ivetu Drabiščákovú, Annu Holečkovú s dcérou Viktóriou, sestry Lenku a Katku Pavlíkové, Janku Pavlíkovú, Luciu Hamrákovú, Vladimíra Gbúra a v Lieskovanoch Mgr. Melániu Kapustovú a Mgr. Zuzanu Kapustovú. V Markušovciach sa pripravuje na sviatosť birmovania 121 birmovancov, v Tepličke 83 a v Lieskovanoch 21 birmovancov. Naposledy bola birmovka v Tepličke a Markušovciach v roku 1998, ktorú vysluhoval Mons. Andrej Imrich.

-V sobotu 3. októbra sa uskutočnilo zasadanie redakčnej rady časopisu Pokoj a dobro, ktoré zvolala a viedla šéfredaktorka Mgr. Monika Hodnická. Diskutovalo sa o obsahu ďalšieho čísla.

-V utorok 14. októbra firma Boroko začala montáž opraveného zvona na veži markušovského kostola. Okrem toho vymenila srdcia na všetkých troch zvonoch, pootočila najstarší zvon, ktorý váži vyše pol tony (hrozí mu puknutie) a namontovala nový elektrický pohon na bezdotykový (lineárny) systém ťahania zvonov.

-V Lieskovanoch firma Pavol z Jamníka namontovala do filiálneho kostola Nanebovzatia P. Márie radiátory ústredného kúrenia a pec na zemný plyn. Zároveň sa ku kostolu vybudovala plynová prípojka a celý interiér kostola bol nanovo obielený. Prevážna väčšina prípravných a organizačných prác spočívala na ramenách pána Jána Živčáka, za čo mu patrí úprimná vďaka. Aj ďalší veriaci prispeli svojou ochotnou pomocou. Aj im patrí poďakovanie, hoci sa všetkých vymenovať nedá. Všetky práce boli vykonané v časovej lehote dvoch týždňoch. Kostol v Lieskovanoch sa opäť zaskvel vo svojej plnej nádhere v exteriéri i interiéri a veriaci budú túto zimu sedieť už v temperovaných priestoroch.

-V Tepličke boli vybudované nové schody na kostolnú vežu. Postaral sa o to člen Hospodárskej rady pán Vladimír Gbúr. Práce previedol pán Merčák.

-Dňa 8. októbra sa pán farár zúčastnil Veni Sanctae na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach. Teologická fakulta v Košiciach má tri pracoviská: v Košiciach, v Spišskom Podhradí a v Ružomberku. Pán farár je docentom cirkevného práva v Spišskom Podhradí, kde z Markušoviec študujú dp. Cyril Hamrák (6. roč.), Ján Rimbala a Róbert Gurčík (4. roč.).

-V Markušovciach a v Tepličke aj tohto roku pokračuje vyučovanie hry na organ. Vyučovanie vedie ThDr. Art.Lic. Rastislav Adamko, PhD.

-V prvej polovici septembra sa na žiadosť Obecného úradu v Markušovciach stretol na fare pán starosta Ing. Ján Šofranko s pánom farárom Dudom. Vymenili si názory na viaceré otázky kultúrneho i spoločenského života v Markušovciach. Obaja označili stretnutie a dialóg za obojstranne užitočný a potrebný.