Myšlienky na nedeľu

Autor:Vladimír Pavlík
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Všetko Božie stvorenstvo je dokonalým dielom Stvoriteľa. Vo vesmíre i v človeku sa striedajú rytmicky udalosti, ktoré umožňujú život. Všimnime si človeka. Je psychosomatickým tvorom s dušou a telom. Podlieha rytmickým zmenám: deň a noc, svetlo a tma, sklad a rozklad v látkovej premene, napätie a uvoľnenie svalstva pri práci a pohybe, napĺňanie a vyprázdňovanie komôr srdca, hlad a nasýtenie, spánok a bdenie, vzostupy a pády.
Ale aj práca a oddych, deň sviatočný a pracovný sú životodarným rytmom. Každý človek (i zvieratá) potrebuje po práci odpočinok – nedeľu po pracovných dňoch. Pre kresťana slúži nedeľa na rozhovor s Bohom. Nedeľu stvoril Boh pre človeka. Vrcholom rozhovoru s Bohom je účasť na sv. omši s plnou účasťou na obetnej hostine. Nemožnosť alebo neschopnosť fyzickej účasti na sv. omši treba nahradiť vrúcnou modlitbou.
Obraz slávenia dňa Pána má však veľa ďalších podôb a nedeľa sa má vždy prežívať v rodine. Tu upevňujeme náboženské vzdelanie, posilňujeme vzájomnú lásku v tolerancii, bilancujeme minulé obdobie a hlásime sa do spolupráce s Bohom v nastávajúcich dňoch nového týždňa. Nedeľa je prameňom nádeje a milostí. Telu dožičíme oddych a duši pokoj.
Nedeľa prežitá v kresťanskom duchu je zdrojom pokoja, Božieho požehnania a dáva predpoklady ľudskému šťastiu. Tento pocit umocníme návštevou vo farskom spoločenstve, stretnutím sa s príbuznými, priateľmi alebo pobytom v Božej prírode, kde sa nám priam tlačí na pery zvolanie: Nádherné sú Tvoje diela, Pane. Buď pochválený naveky.