Smer láska

Láska medzi nami (Autor:  )
Autor:Lucia Hudáková
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Dokážeme sa hlbšie zamyslieť nad tak často používaným a v súčasnosti veľmi aktuálnym slovíčkom mladosť? Veľmi jednoduchá a povrchná odpoveď na túto otázku znie: „Mladosť je krásny čas.“ Myslia si to však všetci mladí ľudia? Sú všetci dospievajúci naozaj šťastní? V dnešnom svete vládne suverenita a sebavedomie, ale vie každý z nás naozaj, či je úprimne šťastný a spokojný so svojím životom?
Mladosť je čas, kedy mladý človek nielen hľadá odpovede na základné otázky o zmysle života, ale snaží sa odhaliť svoje poslanie, svoju úlohu a konkrétny plán na budovanie svojho života.
Po čom túži najviac? Predsa po láske a uplatnení, po rodine a teple domova, po pokoji a ... Častokrát sa zdá, že mladým na týchto hodnotách nezáleží a pestujú len svoj vlastný imidž. Prečo to robia? Chcú sa zviditeľniť, zvýrazniť svoju osobnosť, utvrdiť sa v tom, že nie sú zbytoční a nepotrební, ostatným len na ťarchu. Často sa ich úsilie poberá zlým smerom. Stoja na križovatke života a nedokážu sa rozhodnúť. Túžia po pomoci, po niekom, kto im ju poskytne. Prečo mi nikto nepomáha a prečo som na všetko sám? Pamätám sa, ako som ich odohnal. Stáli pri mne, no ja som ich odradil rečami o samostatnosti a zrelosti. Teraz si však uvedomujem, že moja nezrelosť sa prejavila v namýšľaní si, že som zrelý. Moje vnútro kričí....Chcem urobiť niečo nečakané, extravagantné. Zmením sa! Začnem výzorom. Prefarbím si vlasy (hoci aj na zeleno), oholím si hlavu aj napriek tomu, že som dievča, dám si urobiť percing, vymením slovník a ... budem „IN“. Ale počkaj! Moje vnútro ešte neprestalo kričať. Som nešťastný, sám sebe väzňom v okovách. Moje okovy predstavujú filmy, reklama, časopisy, zlé partie... To všetko ponúka falošné predstavy o živote a slobode. Človek musí byť veľmi opatrný a správne si voliť hodnoty, podľa ktorých chce žiť.
Dôležité je naučiť sa byť sám sebou. Je ťažké rozhodnúť sa medzi dobrom a zlom, keď práve médiá - tak ovplyvňujúce - dokážu „najlepšie rozhodovať“ o dobre a zle. Otec Pavol Hudák hovorí: „Môžeš si voliť medzi dobrom a zlom, ale slobodný budeš iba vtedy, keď si zvolíš dobro - lásku.“
Pre človeka je dôležité hovoriť. Potrebuješ si nájsť niekoho, komu sa zveríš. Ži naplno! Môžeš takto žiť len vtedy, ak budeš sám sebou. Nikdy sa nesnaž zmeniť svoju identitu, lebo si perfektný originál, vzácny exemplár na celej zemeguli!