Adventný čas

Autor:Rastislav Lazor
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Advent
je požehnaný čas,
keď rokov rokúce
Mesiáša čakanie,
dokoná na
Hlas volajúceho na púšti
chodníkov rovnanie
a ľudu blúdiacemu vo tmách
uzrúc plnosť Svetla
dovolí „Marana tha“ /„Pane , príď „/ –zvolanie,
keď tvoj služobník
už pripravený je.