S Tebou, v Tebe, pre Teba!

Spišský bohoslovci (Autor:  )
Autor:Lucia Hudáková
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

„Hľadal som piesne,
ktoré by sa dotkli srdca.
Piesne, ktoré nielen niečo
znamenajú v mojom živote,
ale ktoré sú tiež inšpiráciou
pre ostatných.“

Takto vyznáva svoj vzťah k hudbe hudobník Kenny Rogers alebo „Sweet Music Man“. Osobne sa s ním stotožňujem. Keď spievať, tak určite srdcom. Duchovné piesne nám prinášajú osobnejší vzťah k Bohu. Pomáhajú nám ho lepšie chápať, cítiť jeho prítomnosť, milosť a jeho neprekonateľnú lásku k nám.
Každý sa dokáže priblížiť Bohu svojským spôsobom. Jednou z možností je aj hudba. Pri jej počúvaní, spievaní, alebo hraní cíti človek oduševnenie, obdiv, ale predovšetkým priateľstvo s Bohom. Tento pocit však nesmie byť vyvolaný umeleckou ani estetickou formou piesne. Hudba je veľký boží dar. Ak nám Boh daroval umenie vidieť ho cez ňu, nesmieme zaváhať a tento talent pestovať.
Hudba má neodmysliteľnú úlohu pri bohoslužbách. „Požiadavky na hudbu kresťanskej bohoslužby sa orientujú na svoj cieľ: predstaviť a uskutočniť zmŕtvychvstaním Ježiša Krista obnoveného človeka. Hudbu treba posudzovať nielen podľa toho, ako vzbudí činnú účasť, ani podľa jej estetickej alebo kultúrnej hodnoty, jej vekom nadobudnutej ctihodnosti alebo populárnosti, ale podľa toho, či dá veriacim hlas volať Kyrie eleison utláčaných, aby spievali Aleluja spasených, aby udržovali v bdelosti maranatha čakajúcich v nádeji na prichádzajúce kráľovstvo.“ ( prevz. Bibel und Liturgie).
Hudba nikdy nesmie byť sebapredstavením, ale musí otvárať človeka pre prísľub evanjelia. Len vtedy môže byť užitočná kresťanskej bohoslužbe. „Spev napomáha činnú účasť tak, že jednotou hlasov dosahuje jednotu sŕdc, robí obrady bratskejšími, spevmi sa ľahšie vyjadruje tajomstvo.“ (Adoramus te, A. Konečný)
Hudba pri svätej omši môže mať rôzny charakter. V súčasnosti sa čoraz viac objavujú chrámové zbory, scholy, mládežnícke či detské spevokoly. Hitom sa stáva nová duchovná pieseň, ktorá má blízko k populárnej hudbe a oslovuje najmä mladšie generácie. Preto využíva aj podobný inštrumentár. Najčastejšie je to gitara a klávesové nástroje (syntetizátor), bicie nástroje, husle, flauty...
Ľudia hľadajúci osobitné posolstvo v hudbe neinklinujú k tejto forme hudby. Ale ku všetkému si človek nájde cestu. Obzvlášť sa týmto prihováram starším generáciám. Buďme zhovievaví a pamätajme, že Pán spája ľudí spevom.
A my, mladí priatelia, nájdime si vždy čas pre Boha. Zapojme svoje sily a prispejme k interpretácii duchovnej piesne napríklad aj v miestnom mládežníckom spevokole. Srdečne všetkých pozývame!