Živ, Bože, Otca Svätého!

Ján Pavol II. (Autor:  )
Autor:Peter Lazor
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

V týchto časoch, kedy sa na nás závratnou rýchlosťou valia problémy, množstvo informácií, bludné názory, ohlušujúca hudba, skazené reklamné klamstvá, nezmyselné úlohy v práci, rád by som vás vyzval, aby sme sa spolu zamysleli nad tým, čo pre nás znamená príchod Svätého Otca.

S bázňou a obdivom sa skláňam pred jeho osobnosťou. Jeho láskavé slová, hlas, myšlienky ma stále napĺňajú radosťou a dodávajú mi istotu, že Boh je láska a že Ježiš stále žije medzi nami.

„Pán urobil skalou svojej Cirkvi jedine Šimona, ktorému dal meno Peter. Jemu odovzdal od nej kľúče, jeho ustanovil za pastiera celého stáda“, uvádza Katechizmus katolíckej cirkvi. Tento pastier s mocou kľúčov, rímsky pápež, posol pokoja a lásky, Ján Pavol II., už po tretíkrát navštívi Slovensko. O tejto udalosti sa veľmi veľa napísalo aj povedalo. Tak ako na celom svete, aj u nás, v našej malej krajine, sú ľudia veľmi rozdielni. Veď každý z nás je originál. Verím, že väčšina z nás sa veľmi teší a čaká s láskou a bázňou v srdci na Svätého Otca. Je mi však veľmi ľúto, keď počujem aj z úst kresťanov názory, že táto pastoračná návšteva bude veľmi drahá a že to nie je vhodná investícia. Ani všetko zlato sveta nevyváži lásku, akou nás všetkých bez rozdielu miluje Svätý Otec.

Každý sa svojím spôsobom a podľa svojich možností pripravoval na príchod pápeža. Mladí na svojich stretnutiach, rodiny doma spoločnou modlitbou, čítaním Svätého písma , modlitbou sv. ruženca, ktorej je venovaný rok 2003. K tejto modlitbe má Svätý Otec obzvlášť silný vzťah. Vyzýva nás, aby sme sa vrátili k osvedčenej a dejinami vyskúšanej modlitbe, v ktorej si pripomíname tajomstvá Kristovho života a jeho matky Panny Márie. Sám Svätý Otec vraví: “Je to nádherná modlitba. Nádherná vo svojej jednoduchosti a hĺbke.“.

A čo my, Markušovčania? Čo my môžeme ponúknuť ako dar na privítanie? Snažme sa žiť tak, ako nás to svojím vlastným príkladom učí Svätý Otec, on je naším učiteľom viery. Počúvajme jeho napomenutia, jeho rozhodnutia a v poslušnosti ich prijímajme. Veď jedine on má už spomínanú moc kľúčov a cez neho aj biskupi a aj naši kňazi. Len on má právo rozhodnúť, čo bude na našej zemi „zviazané“ alebo „rozviazané“. Svätý Otec nikdy nehlása tmu a zlo, ale len svetlo, pravdu, život a lásku. Napriek svojmu veku a po mnohých chorobách veľmi citlivo vníma dianie vo svete a pohotovo zaujíma jasné a rozhodné stanovisko Cirkvi voči všetkým otázkam života. Nepozná „zlatú strednú cestu“, po ktorej často kráčame aj my. Napomína nás v duchu Ježišovho učenia. Jasne a zreteľne odsúdil vojnu v Iraku, jasne sa vyjadruje k interupciám, k homosexualite... . Prečo nad tým toľko „špekulujeme“. Nechajme sa viesť Najvyšším pastierom.

Ľudská zloba je veľká. Prejavila sa v mužovi, ktorý 13.5.1981 spáchal atentát na Svätého Otca. Táto udalosť celému svetu vyrazila dych. Každý veľmi dobre pozná kroky Svätého Otca, ktoré vykonal už vyliečený z ťažkého zranenia. Odpustenie. Milosrdenstvo. Čo by sme urobili my?

Pamätám si rok 1979, kedy sa môj starý otec vrátil z Čenstochovej v Poľsku, ktorú vtedy navštívil aj novozvolený prvý slovanský pápež. Najväčšiu radosť sme mali z odznakov s pápežovým portrétom a z vlajočiek s farbami Vatikánu. Dedko nám vyrozprával zážitky z cesty a zo stretnutia so Svätým Otcom. Pápež prechádzal veľmi blízko a podal mu ruku. Vtedy ako 5-ročný som si vôbec neuvedomoval závažnosť týchto udalostí. Keď som raz neskôr ako študent prišiel domov, vítal ma starý otec s Katolíckymi novinami v rukách. S rozžiarenou tvárou (pred oslavou svojich 80-tych narodenín) mi oznámil: „Na Veľkú noc ideme do Ríma“. Bol to pre mňa veľký zážitok. Najviac sa ma dotkla krížová cesta v Koloseu. I keď po taliansky neviem, prežíval som ju veľmi intenzívne. Vyvrcholením bola slávnostná veľkonočná sv. omša a požehnanie Urbi Et Orbi. Živé stretnutie so Svätým Otcom zanecháva nezmazateľnú pečať v srdci.

Vážme si túto možnosť stretnúť sa s ním a využime ju. Zjednoťme svoje srdce s ním. Veľmi vnímavo sledujme celý jeho pobyt u nás a dobre počúvajme slová adresované nám, Slovákom. Modlime sa za neho, ako nás vyzvali v pastierskom liste naši biskupi. Živ Bože Otca Svätého, námestníka Kristovho.