Boh dopustí, ale neopustí

Autor:Mária Koňaková
Pridané: 2010-03-05 22:38:25
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Mám rada pôstne obdobie. Je pre mňa časom milosti, v ktorom cez utrpenie Pána Ježiša, jeho smrť na kríži až cez jeho zmŕtvychvstanie intenzívnejšie prežívam svoju vieru. Je časom striedmosti a odriekania, časom uvedomovania si pravých hodnôt a zmyslu života, pomoci blížnym a trpiacim.

S utrpením sa stretávame dennodenne. Prostredníctvom médií sme okamžite kdekoľvek na svete svedkami ľudského utrpenia: pri veľkých prírodných katastrofách a nešťastiach, vojnách a nepokojoch či nesmiernom utrpení chudobných a hladujúcich ľudí tretieho sveta. Aj keď sa nás toto vzdialené utrpenie bytostne nedotýka, nemôže nás nechať ľahostajnými. Aspoň modlitbou a finančnou pomocou môžeme preukazovať našu ľudskú a kresťanskú účasť na zmierňovaní ich veľkého utrpenia. Ako teraz na Haiti.
Ľudské utrpenie je súčasťou života. Potvrdzuje to staré ľudové príslovie: „Každá chyža kríža má“ či „Niet domíka bez krížika“. Prežívame ho v akejkoľvek podobe: v chorobe, starobe, opustenosti, osamelosti, ale aj v ťažkých životných situáciách, v osobných tragédiách či rodinných nešťastiach. Nie je jednoduché utrpenie prijať a prijať ho bez reptania. Ak sa nás to bezprostredne a ťažko dotýka, pýtame sa PREČO? Ako keby sa človeku zrútil svet, cítil opustenosť, bezradnosť, sklamanie. Ale Boh je vždy s nami. Spomínam si na povzbudivé slová svojej mamy: „Boh dopustí, ale neopustí“ a pošle na človeka iba toľko utrpenia, koľko vládze uniesť. Každý životný krížik, ak sa prijíma s Ježišovým utrpením a obetuje sa z lásky k blížnym, pomáha aj napriek ťažkostiam dať životu zmysel a nádej. Utrpenie nám mnohokrát ukáže cestu k premene nášho života. Otvorí nám srdce i dušu v našich ľudských vzťahoch k zomknutosti, k vzájomnej pomoci, k pokore, k pravým hodnotám života.
Na záver by som použila citát z knihy: „Kiež mi Boh dá silu prijať veci, ktoré sa nedajú zmeniť, odvahu meniť veci, ktoré zmeniť možno a múdrosť vedieť to od seba odlíšiť.“ Sú to slová hlavnej hrdinky románu podľa skutočného príbehu, ktorá trpela nevyliečiteľnou chorobou, s ktorou sa rozhodla bojovať.