Veľká noc a jej odkaz

Ježišov prázd hrob je stredobodom pozornosti kresťanov

Vzmŕtvychvstanie Kristus (Autor:  )
Autor:Jozef Spišák
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Pohľad na hrob nás obyčajne vedie k pochmúrnym myšlienkam zániku. Celkom inak pozeráme na Ježišov prázdny hrob, ktorý je stredobodom pozornosti kresťanov vo veľkonočnom období. A nielen v ňom. Nad jeho hrobom sa rozchádza naša viera a nevera. Je to rozhodnutie za alebo proti vzkriesenému Kristovi. Takto prejavovali apoštoli a vôbec prví kresťania svoj vzťah ku Kristovi. Jadrom hlásania evanjelia bola radostná zvesť o Ježišovi, ktorý vstal z mŕtvych.
Sila lásky, ktorá vychádza z Ježišovho osláveného hrobu, otvorila nové rozmery životnej perspektívy ľuďom všetkých čias. Vidíme to na živote apoštolov pri stretnutí so Zmŕtvychvstalým, ktorý im vyšiel s láskou v ústrety navzdory ich nevere a otvoril im celkom nový svet. Svet Boha, ktorý nie je mŕtvy, ale žije. Od tejto chvíle sa ich svet zmenil. Z ustráchaného Petra sa stal neohrozený hlásateľ Božieho slova, ktorý neváhal vystúpiť hoci aj „pred celý svet.“
Náš život s Kristom, „ktorý už viac neumiera“, dáva našim ľudským túžbam a úsiliam celkom nový zmysel. Jeho veľkonočná cesta nám dáva silu a radosť z dávania a vieru, že naše dávanie a sebaobetovanie má aj vtedy zmysel, keď sa zdá nezmyselným. Je to ako drahocenné semeno, ktoré v týchto dňoch tajomne klíči, aby už o chvíľu prinieslo bohatú úrodu. Ježišovo veľkonočné: „Nebojte sa! Ja som s vami!“, je viac ako len odkaz sviatočných dní Veľkej noci.

Biela sobota

Pri veľkonočnej vigílii kňaz zapáli plameň veľkonočnej sviece, potom posvätí krstný prameň, pri slávnosti Vigílie prinesie na oltár Nebeský Chlieb - Telo Pána a v duši nám všetkým zazneje slávnostné Aleluja.

PLAMEŇ

Nielen na Kalvárii bola tma, keď Kristus umieral. Koľkokrát sa to v dejinách opakovalo, že nám zhasla každá nádej a my sme boli v temnote. A potom Pán Boh zasiahol. Blesk padol na Kalváriu, anjel odvalil kameň a k nám prišlo svetielko bez našej námahy. Pán Boh zasiahol...Aká je to radosť, že máme túto nádej, že zlo nemá nikdy posledné slovo, že Boží plameň horí nielen na veľkonočnej svieci...

PRAMEŇ

Voda je podmienkou života. Kde nie je voda, tam je púšť. Voda je nástroj čistoty. Čím by sme sa umyli, keby nebola voda? A toto robí z duchovného hľadiska krstná voda – prameň, že rodí Božie deti a sviatosť zmierenia, že očisťuje pokrstených. Kde nie je voda, tam je púšť, kde nebude krstná voda a voda sviatosti pokánia, tam nastane spúšť, skaza. Niekde už aj nastala. Je vždy lepšie stavať kostoly než stavať väznice, poslúchnuť kňaza než poslúchať policajtov. A to nám hovorí to druhé slovo – prameň. Prameň očisty.

CHLIEB

„Moje telo je pravý pokrm“, povedal Ježiš. „Kto nebude jesť z tohto chleba, nebude mať život.“ Meradlom duchovného života je počet svätých prijímaní. Nech vás veľa príde pre tento zdroj duchovného života, pre Nebeský Chlieb. A posledné slovko ALELUJA

Za vojny najprv víťazilo zlo a víťazilo na všetkých frontoch. Keď bolo Anglicko ohrozené, Francúzsko dobyté a Rusko napoly obsadené, jeden štátnik, ktorý zatiaľ zakúšal jednu porážku za druhou, povedal ľuďom: „Však v našej ulici tiež raz bude sviatok a tiež si zaspievame aleluja.“ My si aleluja môžeme spievať, sme slobodní ľudia. Spievajte si Aleluja – Chváľme Boha – často a verte: Keď vo vašom srdci bude prameň viery, keď sa očistíte prameňom vo sviatosti zmierenia, keď prijmete Nebeský Chlieb, bude si spievať nielen každý z nás, ale celá naša vlasť zbavená všetkých neporiadkov, ktoré doposiaľ sú tu a zbavená kriminality bude môcť vydýchnuť a radostne si zaspievať: ALELUJA! Amen.