Vianoce z pohľadu návštevy Svätej Zeme

Autor:Mária Koňaková
Pridané: 2014-10-13 10:20:56
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Vstupujeme do adventného obdobia, aby sme sa pripravili na Vianoce, sviatky Božieho narodenia. Vianoce sú každý rok a predsa sú vždy nové. Nové preto, že Boh cez Ježišovo narodenie zakaždým vstupuje do našich sŕdc, do našich životov, do našich domovov. Dáva nám možnosť zastaviť sa v nekonečnom behu života. Dáva nám príležitosť nájsť pokoj v sebe samých a otvoriť si dušu i srdce pre svojich blížnych.
Pre mňa osobne sú nové aj preto, že v mojich spomienkach budú akousi konfrontáciou na Izrael – Svätú Zem, ktorú po jej návšteve vnímam ako „Evanjelium pod šírym nebom“.
V dejinách Izraela mal Betlehem významné postavenie. Betlehem – názov vznikol z Bet Lehem a znamená Dom chleba. História hovorí, že ľudia, ktorí smerovali cez Betlehem do púšte, sa na tomto mieste zastavovali, aby si zaistili zásoby chleba.
Betlehem – miesto narodenia a pomazania kráľa Dávida – z domu a rodu, z ktorého pochádzal aj Jozef – ženích Panny Márie. Betlehem – miesto, kde „Nebo svetu Svetlo dalo“ a Boh nám poslala svojho Syna, aby sme neblúdili vo tmách, ale mali Svetlo života a večný život. Betlehem – miesto , nad ktorým zažiarila jasná hviezda a odkiaľ anjeli ohlásili „sláva Bohu na výsostiach a na Zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“, keď oznamovali pastierom ako prvým radostnú zvesť, že sa v Betleheme narodil Spasiteľ sveta – Boží Syn.
Z Evanjelia podľa Lukáša vieme, prečo Jozef spolu s Máriou, ktorá bola v požehnanom stave, prišiel z Nazareta do Betlehema. Nenašlo sa pre nich prístrešie, preto sa uchýlili v jaskyni prispôsobenej na maštaľku. Keď tam boli, nadišiel čas jej pôrodu. V chudobe, v jaskyni porodila svojho prvorodeného Syna, zavinula do plienok a uložila do jasieľ.
Na tomto mieste dal cisár Konštantín so svojou matkou Helenou v roku 336 postaviť Baziliku Narodenia Pána. Táto po zničení v roku 540 bola prestavaná a rokmi potom už len udržiavaná, skrášľovaná a zachovaná až podnes. V Bazilike, ktorá je srdcom Betlehema, sa nachádza Jaskyňa Narodenia Pána. Je to autentické miesto narodenia Pána Ježiša. Označuje ho štrnásťcípa strieborná hviezda s latinským nápisom: „Tu sa narodil z Márie Panny Ježiš Kristus, Boží Syn“. Prečo štrnásťcípa? Údajne symbolizuje štrnásť zastavení Krížovej cesty. Pocit, ktorý prežívate, keď sa s pokorou skláňate nad miestom, kde sa zrodila Božia láska k nám, sa nedá vyjadriť slovami. To sa musí iba zažiť a precítiť.
Baziliku Narodenia Pána spravuje pravoslávna ortodoxná cirkev. Kostol Svätej Kataríny sa nachádza v bezprostrednej blízkosti Baziliky Narodenia, dokonca je s ňou prepojený. Je to katolícky kostol postavený koncom 19. storočia. Pod bočným oltárom sa nachádza Betlehemské Jezuliatko v jasličkách. V chráme sa vždy slúži Polnočná svätá omša. Odtiaľ sa tiež rozosiela Betlehemské Svetlo do celého  kresťanského sveta. Podzemie kostola má tri jaskyne – Jaskyňa sv. Jozefa, Jaskyňa Neviniatok a Jaskyňa sv. Hieronyma. Z Jaskyne sv. Jozefa je prechod do Jaskyne Narodenia Pána a slúži na každodennú procesiu františkánov k modlitbe k miestu narodenia Ježiša. Jedno z ďalších miest, ktoré súvisí s narodením Pána Ježiša, je Pole pastierov. Je miestom, kde pastieri od anjelov prijali radostnú zvesť a odkiaľ sa vybrali do Betlehema pokloniť sa mu. Na mieste je postavený kostol v tvare beduínskeho stanu symbolizujúci spôsob života pastierov. Blízko Baziliky Narodenia sa nachádza Jaskyňa mlieka. Podľa legendy sa v tejto jaskyni uchýlila Svätá rodina pred útekom do Egypta. Keď Panna Mária kŕmila malého Ježiška, kvapka  mlieka spadla na skalu, ktorá úplne zbelela. Jaskyňu navštevujú pútnici a ženy, ktoré majú problémy s počatím a na tomto mieste si vyprosujú dar potomstva alebo prejavujú vďaku za dar života.
Byť vo Svätej zemi neznamená iba fyzicky a zmyslami vnímať všetko, čo sa nám ponúka. Predovšetkým treba mať dušu i srdce naplnené hlbokou vierou, aby sme  biblické udalosti od stvorenia sveta cez zvestovanie, narodenie Pána Ježiša, život a verejné účinkovanie až po Jeho potupnú smrť cez zmŕtvychvstanie mohli vnímať s tým neopísateľným zvláštnym pocitom, ktorý každého pútnika prinúti zamyslieť sa nad vlastnými postojmi k životu, k viere, k blížnym.
Pobyt vo Svätej Zemi je krátkodobý. Náš sprievodca nám však prízvukoval, že Svätú Zem môže každý z nás prežívať doma – čítaním Svätého Písma, v konaní dobra a neustálym sprítomňovaním Božích Tajomstiev, ktoré sa nám predkladajú pri každej svätej omši.
Požehnané Vianoce!
Mária Koňaková,
Tepličkachristian louboutin outlet nike air max pas cher sac longchamp pliage pas cher longchamp pas cher ray ban aviators longchamp pas cher