Odpustová slávnosť v Tepličke

Ženy pred kostolom po kermeši, rok 1965.  (Autor: archív redakcie)
Autor:Mária Koňaková
Pridané: 2009-10-11 17:16:52
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Odpustová slávnosť, u nás ľudovo nazývaná kermeš, je v mojom ponímaní oslava zasvätenia chrámu v dedine a sviatok ľudí v nej žijúcich. Kostol v Tepličke bol podľa dostupných historických dokumentov pôvodne zasvätený sv. Jurajovi. Dôkazom je pečať obce z roku 1756, na ktorej je vyobrazený sv. Juraj s bojujúcim drakom, tiež obraz sv. Juraja v kostole na ľavom bočnom pilieri a v neposlednom rade aj z rozprávania starých rodičov a pamätníkov, ktorí sviatok sv. Juraja 24. apríla slávili ako zasvätený deň ešte v päťdesiatych rokoch 20. storočia.
Dá sa iba predpokladať, že k zmene patróna kostola mohlo dôjsť pri opravách alebo prestavbách kostola buď v polovici 19. storočia (v publikácii Obec Teplička sa uvádza, že obraz Panny Márie na hlavnom oltári maľoval v roku 1853 levočský maliar Jozef Czaueziga) alebo potom pri prístavbe oboch bočných lodí začiatkom 20. storočia.
V súčasnosti je kostol v Tepličke zasvätený úcte Narodenia Panny Márie, ktorý sa slávi 8. septembra.
Kermeš je príležitosťou tak, ako iné veľké sviatky, k osobnej duchovnej príprave formou sviatosti zmierenia a účasťou na slávnostnej svätej omši. Moderná doba a možno aj totalitné obdobie zničilo tradície, ktoré boli súčasťou slávnostnej kermešskej svätej omše. Procesia okolo kostola, dievčatá oblečené do slávnostných krojov vo veľkých prekrásnych partách, ktoré sa nosili iba na výnimočné cirkevné príležitosti. Takáto príprava na slávenie svätej omše bola samozrejmým prejavom úcty k sviatku a bola súčasťou kultúrneho a duchovného života v dedine. Ku každej oslave patrí aj hostina a hostia. Kermeš je príležitosťou, kedy sa stretne pri bohato prestretom stole blízka či vzdialenejšia rodina rozídená mimo rodného domu či rodnej dediny. Kedysi ku kermešu neodmysliteľne patrila aj kermešská zábava s nefalšovanou pravou muzikou pre všetkých - starých aj mladých.

Mária Koňaková
Snímka: Ženy pred kostolom
po kermeši, rok 1965.
Archív autorky