Noví kňazi v Markušovciach

 (Autor: archív redakcie)
Autor:Ján Duda
Pridané: 2009-06-30 15:26:08
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Spišský diecézny biskup Mons. František Tondra k 30.6.2009 odvolal z úradu markušovského farára prof. Jána Dudu, PhD., ktorému nezveril novú farnosť, ale ho povoláva plne sa venovať práci v biskupskej diecéznej kúrii v Spišskej Kapitule v úlohe súdneho vikára.
Za farského administrátora v Markušovciach s účinnosťou od 1.7.2009 ustanovil spišský diecézny biskup Mgr. Ondreja Švančaru.
Z úradu kaplána v Markušovciach k 30.6.2009 spišský diecézny biskup odvolal Mgr. Stanislava Misála a ustanovil ho od 1.7.2009 za farského administrátora vo farnosti Východná na Liptove.
Za nového kaplána v Markušovciach od 1.7.2009 ustanovil spišský diecézny biskup Mgr. Róberta Neupauera, ktorý doposiaľ pôsobil ako kaplán v Spišskej Novej Vsi.


Mgr. Ondrej Švančara
Narodil sa v Liptovskom Mikuláši 18.9.1976, ale vyrastal vo Veľkej Lomnici, kde v roku 1991 ukončil Základnú školu. Neskôr sa presťahovali do Liptovského Mikuláša, časť Ondrášová. Keďže chcel byť rušňovodičom, začal štúdium na Strednej dopravnej škole v Košiciach, ale už po roku odtiaľ odišiel a začal štúdium na Strednom odbornom učilišti v Hornom Smokovci odbor kuchár-čašník, ktoré ukončil maturitou v roku 1996. Hneď však nastúpil na štúdium teológie na Rímskokatolícku bohoslovecku fakultu Univerzity Komenského – Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí, ktoré ukončil štátnou skúškou a obhajobou diplomovej práce v roku 2002 a získal titul „magister“ v odbore katolícka teológia. Na kňaza bol vysvätený 15.6.2002 spišským diecéznym biskupom Mons. Františkom Tondrom. Po vysviacke bol kaplánom dva roky v Liesku na Orave u farára Štefana Komu (2002-2004), potom tri roky v Mutnom na Orave u farára Michala Pitoniaka (2004-2007) a napokon dva roky v Spišskej Novej Vsi u dekana - farára Antona Mišeka (2007-2009). Od 1.7.2009 začína ako farský administrátor v Markušovciach. Rodičia žijú v Liptovskom Mikuláši - Ondrášovej. Zo súrodencov je najstarší; má ešte dve mladšie sestry.

Mgr. Róbert Neupauer
Narodil sa 18.7.1981, pochádza zo Spišských Vlach. V roku 1999 ukončil Strednú elektrotechnickú školu s maturitou v Krompachoch. Ihneď nastúpil na štúdia teológie v Spišskej Kapitule a na kňaza bol vysvätený v roku 2005. Po vysviacke bol štyri roky kaplánom u dekana-farára Antona Mišeka v Spišskej Novej Vsi, odkiaľ prichádza za kaplána do Markušoviec. Má jednu mladšiu sestru.