Vianočné zamyslenie

Autor:Alena Kočišová
Pridané: 2014-10-13 11:02:25
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

louboutin outlet Christian Louboutin Uk shoes ray ban aviators sunglasses sac longchamp soldes louis vuitton pas cher longchamp sac Vianoce sú mojou srdcovou záležitosťou už od detstva. Už ako malé dieťa som nepripisovala dôležitosť darčekom, skôr ma fascinovalo duchovno, za čo vďačím svojim rodičom a starým rodičom. Pamätám sa, akú som mala radosť, keď som vstúpila do obývačky a „Ježiško nám priniesol“ krásny stromček. Po mamke som zavčasu prevzala túto rolu ja, a to mi zostalo až dodnes. Na zdobenie stromčeka si vymedzím dosť veľa časového priestoru, nakoľko pritom spomínam na najbližších i známych, čo ma predišli do večnosti i čo ma životom sprevádzajú, až sa prenesiem ku Svätej Rodine. Betlehem pod stromčekom pripravujem s obrovskou láskou, radosťou a úctou. Samozrejme si i zaspievam a nakoniec položím k jasličkám Sväté písmo. Zakončím krátkou meditáciou nad prečítanou staťou z Písma.

Spomienky na miestnych kňazov
Nedá mi nespomenúť prípravu na Vianoce a vianočné obdobie strávené s pánom farárom Jozefom Hanzélym. S akou ochotou, láskou a snehou som robila dobré skutky, len aby som Ježiškovi priniesla k jasličkám čo najkrajší darček v podobe vymaľovaného obrázka. Alebo ked veľká skupina mladých i starších sme išli peši do Markušoviec na polnočnú svätú omšu. Všade boli kopy snehu a aj riadne nás vyštípalo. Samozrejme, že sme neobišli faru. Obrovská radosť žiarila z očí pána farára Michala Vitkovského, keď sme spievali koledy, ktoré nás naučil on sám. Veľmi rada spomínam na koledovanie už s mojimi deťmi u pána farára Michala Šefčíka či u starých rodičov, tety Vytykáčovej, Kataríny Lačnej a ďalších. Ich slzy radosti a duchovné nadšenie nedajú sa prehliadnuť. Veľmi veľa do života mi dali ich spomienky a povzbudenia. Nech im dá Pán večný odpočinok pri Ježiškových nebeských jasličkách. A samozrejme krásne spomienky na rodinné spoločenstvo pri štedrovečernom stole i počas sviatkov.

Prikázanie lásky
Tichá noc spoločne spievaná na polnočnej svätej omši je čosi úžasné.Najúžasnejšie chvíle sú prežité s Eucharistickým Ježišom pri jasličkách v mlčaní. Človek to musí sám zažiť, ale najprv musí chcieť. Musí sa otvoriť Ježišovi, a tak zažije ozajstné Vianoce so všetkým čarom vo svojom srdci. Tak načerpe potrebné milosti nielen pre seba, ale aj pre svojich blížnych. Vianoce tak získajú späť svoju hodnotu, ktorá im právom patrí. Snažme sa urobiť všetko preto, aby v našich rodinách znovu vanul Ježišov pokoj! Aby každý z nás sa stal vianočným darčekom Ježiškovi, ktorý mu raz v pokore, s láskou a vďakou budeme môcť darovať. Tam, v Jeho nebeskom príbytku. Je najvyšší čas začať pracovať na sebe, pritom však nezabúdať na prikázanie lásky. Neprehliadajme Lásku, ktorá prišla k nám a klope na naše srdce! Dnešná doba je veľmi vážna. Mamona či svetské radovánky súperia s prvenstvom Pána Boha. Napriek mnohým varovaniam sme slepí, hluchí, všetko nám je dovolené. Náš svet je chorý na nedostatok lásky. Spolu s našimi duchovnými pastiermi snažme sa žiť život viery nielen vo vianočnom období, ale počas celého roka! Využime šancu, ktorú nám v nich ponúka Pán.
Požehnané, milostiplné vianočné sviatky praje všetkým