S vierou a nádejou do nového roku

Autor:Mária Koňaková
Pridané: 2014-10-13 10:59:25
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

S radosťou sa pripravujeme osláviť narodenie Spasiteľa v našich rodinách a cirkevných spoločenstvách. Keď budeme v kruhu rodiny zapaľovať sviečku na štedrovečernom stole či na vianočnom stromčeku, nech sa aj naše srdcia otvoria skutočnému duchovnému Svetlu, ktoré prišlo na tento svet pre všetkých ľudí dobrej vôle, aby nám prinieslo radosť, pokoj a lásku a prebývalo medzi nami a v nás.

Ježiš žije a prebýva v srdciach mnohých ľudí, ktorí sa usilujú ho nasledovať a pracovať na obnove ľudských chrámov – ľudských sŕdc či už svojich vlastných alebo svojou vierou a príkladom odovzdávajú Ježišovo posolstvo ostatným.
 V časopise Pokoj a dobro z decembra 2003 bol uverejnený článok od pána farára J. Dudu: „Tepličania, viete, ako sa vám prihovárajú vaše zvony?“ Keďže ma história zaujíma, opäť som si článok so záujmom prečítala. Na jednom z troch zvonov, historicky najvzácnejšom z roku 1766, je latinský nápis, ktorého význam preložený do slovenčiny zna­mená: „Poďte, klaňajme sa Mu a na zem padnime...“ Uvedomila som si, aká musela byť silná viera našich predkov a aký odkaz zanechali pre nás. A nie iba zvony, ale aj samotný kostol, ktorý majestátne stojí už niekoľko storočí a tvorí dominantu našej dediny.
Mnohí zo strednej a staršej generácie si pamätajú časy, keď sa svätá omša v našom kostole slúžila iba každú tretiu nedeľu a  medzitým po dve nedele v čase i nečase v každom ročnom období sa kráčalo na svätú omšu do farského kostola v Markušovciach. Spomínam to preto, že prežívanie viery aj v takýchto podmienkach ju neoslabovalo, ba nezlomilo ju ani obdobie totality. Aj my, súčasníci, zveľaďujme vieru v nás samých, ohlasujme ju našim deťom a mládeži, zveľaďujme a starajme sa aj o náš duchovný stánok – náš kostol. Aby tak, ako sme toto dedičstvo viery dostali od našich predkov, ho dokázali zachovať pre tých, čo prídu po nás. Na prahu nového roka si želajme, aby sme dokázali odolávať nástrahám súčasnej hektickej doby a aby spolu i s rozvíjaním tradícií folklóru i športu bola viera jadrom života v našej dedine.
Nech nám posolstvo Ježiškovho narodenia v podobe radosti, lásky a pokoja pomáha naplniť naše predsavzatia a ciele.
 louboutin uk nike pas cher longchamp pliage pas cher louboutin sale nike air max 1 pas cher air max pas cher