Vráťme im tretí groš

Autor:Mária Koňaková
Pridané: 2014-10-13 11:07:05
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Staroba je prirodzená etapa v živote človeka. Staroba neznamená automaticky aj choroby, aj keď s pribúdajúcimi rokmi choroby či ubúdanie síl často idú ruka v ruke. Dnes však dostupnosť lekárskej starostlivosti, pokroky v medicíne, ale aj zdravotná uvedomelosť a životospráva dokážu udržať starého človeka v dobrom zdravotnom stave, v duševnej pohode a telesnej aktivite až do neskorého veku.

 Sú však choroby, ktoré spôsobujú čiastočnú alebo úplnú bezvládnosť a tým aj odkázanosť na pomoc a opateru. Ťažisko ošetrovateľskej starostlivosti o chronicky chorých sa z nemocničných oddelení presunula do domácej starostlivosti. Domáce prostredie je pre nich tým najprirodzenejším prostredím. Starať sa o ťažko chorých a nevládnych v domácom prostredí je psychicky i fyzicky veľmi namáhavé a vyčerpávajúce. Odbornú starostlivosť je možné zabezpečiť prostredníctvom ADOS (Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti). Kvalifikované zdravotné sestry s predpísanou špecializáciou zabezpečujú odborné zdravotné a ošetrovateľské výkony – ošetrenie preležaním a veľkých rán, podávanie infúznej liečby, injekcií, špeciálne rehabilitačné úkony po ťažkých úrazoch alebo po náhlych mozgových príhodách a podobne. A celodenná starostlivosť o hygienu, podávanie jedla, polohovanie pri bezvládnosti či jednoduché rehabilitačné cviky zostávajú na pleciach rodiny a tých, čo sa o takého chorého bezprostredne starajú.
Starí ľudia sú veľmi citliví a zraniteľní. Starať sa o nich vyžaduje mimoriadnu trpezlivosť a obetavosť. Ale aj tento kríž fyzického utrpenia na jednej strane i obetavosti na strane druhej sa ľahšie znáša, ak sa prijíma s odovzdanosťou a pokorou a obetuje sa s láskou.
Buďme s nimi na sklonku ich života. Máme im byť za čo vďační. Za dar života, za múdrosť a radu, za materiálnu pomoc i duchovné hodnoty, ktorými nás pripravili na cestu vlastným životom. Načúvajme ich potrebám, ich rozprávaniu, pretože s ich odchodom do večnosti odchádza aj kus každého z nás, aj kus histórie vlastnej rodiny či dediny.
louis vuitton soldes nike air max one pas cher longchamp soldes sac a main louis vuitton sac à main longchamp pas cher nike air max tn pas cher