JÁN ČARNOGURSKÝ

 (Autor: archív redakcie)
Autor:Ján Duda
Pridané: 2008-07-06 22:24:28
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Špirituál Kňazského seminára a profesor na Vysokej škole bohosloveckej v Spišskej Kapitule Ján Čarnogurský sa narodil v Malej Frankovej v roku 1904.

Po stredoškolských štúdiách v Levoči a filozoficko-teologických v Spišskej Kapitule ho biskup Ján Vojtaššák poslal študovať do Ríma. Tu sa mladý študent ukázal v plnej miere ako veľmi nadaný. Najprv študoval filozofiu na Univerzite sv. Urbana, kde v roku 1925 ako 21-ročný dosiahol doktorát filozofie a o štyri roky neskôr na tej istej univerzite v roku 1929 ako 25-ročný dosiahol druhý doktorát tentoraz z teológie. Po kňazskej vysviacke ho spišský biskup Vojtaššák poslal za kaplána do Kežmarku a odtiaľ ho povolal za špirituála Kňazského seminára a na Vysokú školu bohosloveckú na Spišskú Kapitulu.
Ján Čarnogurský sa ukázal nielen ako nadaný intelektuál, ale najmä ako veľmi nábožný človek a obetavý kňaz. Ľudia si naňho spomínajú ako na človeka hlbokej modlitby a hovoria dokonca o heroických čnostiach, ktoré sú charakteristické pre ľudí s povesťou svätosti. Takto si na neho spomínajú v Malej Frankovej, v Kežmarku i v Spišskej Kapitule, ale aj inde, všade tam, kde sa zišli tí, ktorí ho osobne poznali a zachovali o ňom krásne svedectvo, ktoré si pripomínajú ich deti.
Žiaľ, Ján Čarnogurský nežil dlho. Zomrel náhle veľmi mladý, iba 34-ročný, keď putoval s bohoslovcami pešo zo Spišskej Kapituly na Mariánsku horu do Levoče. Pravdepodobne dostal úpal a jeho organizmus vysilený životnou askézou nevydržal túto námahu. Stalo sa to v roku 1938. Vojtaššákov osobný tajomník doktor Jozef Kapala zachytil aj hlbokú pohnutosť samého biskupa nad smrťou svojho nadaného a nábožného kňaza. Pri jeho pohrebe v Spišskej Kapitule sa biskup Vojtaššák neudržal a horko zaplakal. Na výslovnú žiadosť jeho rodičov, ktorí boli v priam v šoku nad smrťou svojho milovaného syna a kňaza, bol Dr. Ján Čarnogurský pochovaný v Malej Frankovej, kde v tom čase jeho rodičia žili. Jeho hrob je na tamojšom cintoríne dodnes. Tohto roku 1. júla 2008 sa naplní 70 rokov od jeho smrti.
Brat špirituála Jána Čarnogurského Pavol bol učiteľom. Oženil sa s pani Kristínou pochádzajúcou z Bratislavy-Vajnory. Je otcom Jána Čarnogurského, zakladateľa KDH, neskôr aj predsedu vlády SR, v súčasnosti advokáta žijúceho v Bratislave.