Kríže, svedkovia viery

Kríže, svedkovia viery (Autor: Peter Lazor)
Autor:Mária Koňaková
Pridané: 2007-10-31 12:31:59
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

„Kríž je znakom lásky...“ Kríže sú neoddeliteľnou súčasťou viery a svedectvom kresťanského povedomia. V lokalite Teplička sa nachádza osem krížov a jedna murovaná kaplnka. Nie­ktoré sú sú­časťou dediny, ale pôvodne všetky kríže stáli mi­mo dediny. Boli postavené pri všetkých poľných vstupných cestách a tvorili tak pomyselný veniec krížov akokeby obopínajúci a chrániaci celú dedinu.

Pohľad do histórie

Stavanie krížov podľa odhadov spadá do čias Rakúska-Uhorska. Na niektorých sú tabule s nápismi rodiny a rok, kedy boli postavené (kríž na Babinej v roku 1914, na kostolnom dvore v 1924). Väčšina je však bez tabúľ a ich vek sa dá zistiť iba odhadom podľa rodiny, ktorá kríž postaviť dala a ktorých potomkovia sa o údržbu a výzdobu doteraz starajú.
Kríže a hlboká viera sprevádzali aj Tepličanov, ktorí koncom 19. a začiatkom 20. storočia húfne odchádzali do Ameriky za lepším životom. Odchádzali slobodní, ba aj celé rodiny, z mnohých tiež iba otcovia doma zanechajúc ženu a deti. V Tepličke nebolo snáď ani jedného domu, z ktorého by niekto neodišiel za „veľkú mláku“. Z rodnej dediny si neodnášali nič okrem viery v Boha. Niektorí, zarobiac nejaký ten groš, sa domov vrátili, no mnohí z nich sa „do kraju“ už nikdy nevrátili.

Dôvody stavania krížov

Každý kríž skrýva kus histórie kokrétnej rodiny, ktorá z vďaky a na oslavu Boha dala kríž postaviť. Postavenie kríža bol prejav hlbokej viery a zbožnosti našich predkov. Postavili ich z rôznych dôvodov: ako prejav dobrodenia, že sa im dobre darilo, za ochranu zdravia, za uzdravenie, za odvrátenie živelných pohrôm a nešťastí a pod.Vždy to bol však prejav viery, ktorá ich sprevádzala životom. Pri krížoch sa v tichej modlitbe zastavovali idúc na pole, aby nachádzali duchovnú i telesnú posilu pre prácu a život, ktorý nebol jednoduchý. V pôstnom období vždy v podvečer sa pri krížoch stretávala mládež a deti, aby pôstnymi často ľudom zloženými piesňami spievanými v nárečí, prežívali utrpenia Pána Ježiša.

Nielen kríže, aj kaplnka

Najstaršou je nesporne kaplnka „Na Obraze“. V histórii obce Teplička (seminárna práca Petra Hamráčka s odvolaním sa na Štátny oblastný archív v Levoči, f: Zb. Kron., cd, s.35) sa uvádza, že bola postavená za čias panovania Márie Terézie (1740-1780) a doplnená obrazom Preblahoslavenej Panny Márie. Asi preto názov chotára a dnes časti dediny „Na Obraze“ (tento názov sa uvádza už pri komasácii pozemkov v roku 1850). Konali sa pri nej Mariánske pobožnosti. Mala šindľovú strechu a vrchná časť presklenia bola ukončená do oblúka. Dá sa predpokladať, že bola podľa potreby sporadicky opravovaná. Dnes sa o údržbu a výzdobu stará pani Mária Kračková ml.

Miestne pomenovávania krížov

Pomenovanie krížov vzniklo podľa pôvodných mien a prímení, ktorými sa jednotlivé rodiny rozlišovali – kríže spravidla postavili na vlastnej roli.

Kubov kríž na Potoku

Dnes je v záhradke rodného do­mu nebohého Michala Tekáča, dala ho postaviť rodina Jozefa Tekáča a jeho manželky Veroniky, rod. Timkovej a Jakuba Tekáča. Udržiava ho pani Helena Hasajová.

Bartkov kríž v lokalite „Od pol grunda“

Dala ho postaviť rodina Bartolomeja Gbúra. Udržiava ho pán Milan Gbúr. V roku 1997 bol zrenovovaný.

Hozov kríž v Rovňoch

Nazývaný tiež Červený kríž dala postaviť rodina Hozová. Udržiava ho vnučka Hozovej rodiny pani Agnesa Holečková.

Fedorkov kríž na Babinej

Dal ho postaviť Ján Timko a jeho manželka Mária, rod. Jasečková v roku 1914. Nápis na tabuli je v maďarčine. Udržiava ho pani Rozália Timková.

Kríž „Na Obraze“

V dvore rodinného domu č. 52 dal postaviť Matej Jasečko – Komoraš a jeho manželka Karolína, rod. Murdžáková. Udržiava ho pani Mária Koňaková.

„Čarný kríž“

Dala ho postaviť rodina Hudranová. Udržiava ho pani Terézia Dutková, rod. Hudranová.

Nedá sa zistiť, ktoré rodiny dali postaviť dva zaujímavé a veľmi pekne zdobené železné kríže vsadené do vápencovej skaly. Nie sú však opustené. Kríž na „Hájiku“ udržiava pani Mária Jasečková a kríž na „Štehinku“ udržiava pani Alžbeta Dzimková.

Údaje sa zisťujú ťažko

Okrem krížov v okolí dediny sú na kostolnom dvore dva kríže. Kríž na pamiatku svätých misií v r. 1944 a v roku 1948 (nedávno zrenovovaný) a vysoký kamenný kríž, ktorý dali postaviť vysťahovaní Tepličania z Kanady či USA. Mená Tepličanov vtesané do tabule kríža reprezentujú mnohých tých rodákov, ktorí aj z ďalekej zeme podporovali kresťanské povedomie a vyjadrovali lásku k rodnej hrude. Dnes si už iba najstarší pamätajú, kto boli títo ľudia, z ktorej rodiny pochádzali a kto sú ich potomkovia.
(O konkrétnejšej histórii kríža a o ľuďoch, ktorí ho dali postaviť, opäť napíšeme v niektorom čísle časopisu.)

Pozvanie k modlitbe a spomienke

Blíži sa Deň všetkých svätých a pamiatka zosnulých – Deň dušičiek. Keď budeme stáť pri hroboch našich blízkych, v tichej modlitbe spomeňme si aj na tých, ktorí boli pred nami a ktorí nám zanechali duchovné dedičstvo a vieru. Nech nám ich náš kostol a kríže stále pripomínajú a nech sú vzorom živej viery pre nás i pre budúce generácie.